Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady - 14.03.2012

W dniu 14 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezydium pozytywnie oceniło przebieg i wyniki II posiedzenia KR PZD, które odbyło się 24 lutego br. Uznało, że wypełniło zadania statutowe, a dyskusja dotyczyła problemów wewnątrzzwiązkowych oraz sytuacji ogrodów, Związku i ustawy. Występujący członkowie KR proponowali kierunki działań struktur w obronie ustawy o ROD.

Prezydium zapoznało się z oceną statutowo-prawną i finansową dotyczącą wykorzystania majątku Związku przez jednostki organizacyjne PZD. Za konieczne uznało przygotowanie projektu uchwały, która unormowałaby w sposób kompletny to zagadnienie. Przyjęto stan organizacyjny PZD na 31 grudnia 2011 r.

Prezydium przyjęło szereg uchwał w tym:

  • w sprawie zasad udzielania przez Prezydium KR PZD dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju KR PZD i ich rozliczania;
  • w sprawie dokonania zmian w rejestrze ROD w związku z zastosowaniem spec ustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Relaks" i „Żwirki i Wigury" w Białymstoku;
  • w sprawie likwidacji części ROD „Chabry" w Opolu w związku z inwestycją kolejową;
  • w sprawie likwidacji części ROD „Przy Zamku" w Malborku;
  • w sprawie likwidacji ROD „Stokrotka" w Dębicy;
  • w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części ROD im. T. Kościuszki w Związku z niezagospodarowaniem terenu;
  • w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 292/6 przynależnej do ROD „Słoneczne Wzgórze" i nr 297/1 przynależnej do ROD „Skowronek" w Elblągu;
  • w sprawie zasad i trybu obciążania majątku trwałego PZD poprzez ustanawianie służebności przesyłu;
  • w sprawie zasad i trybu zwrotu gruntu na rzecz właściciela w Związku z niezagospodarowaniem terenu przez PZD (powyższe dwie uchwały mają pomóc Okręgowym Zarządom w sprawnym przeprowadzaniu wymienionych czynności prawnych).

Prezydium KR przyjęło informację na temat przeprowadzonych przez okręgowe zarządy w 2011 r. szkoleń i pokazów dla kandydatów na działkowców, działkowców oraz instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej.
Prezydium rozpatrzyło 3 odwołania od uchwał prezydiów OZ i OZ z czego w dwóch przypadkach nie uwzględniło odwołań utrzymując w mocy decyzję prezydium OZ, a w jednym uchyliło uchwałę okręgowego zarządu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

(MZ/MP)

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio