Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rejestracja ROD "Irys II" w Knurowie - 14.03.2012

Prezydium KR PZD w dniu 14.03.12 r. uchwałą nr 52/2012 podjęło decyzję o zarejestrowaniu ROD „Irys II" w Knurowie w Rejestrze ROD KR PZD.

Ogród funkcjonuje od 1953 r. w strukturach OZ PZD Śląskiego w Katowicach, bez tytułu prawnego do gruntu, lecz już ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6.05.81 r. umożliwiła uznanie takiego ogrodu za ogród stały, zgodnie z art. 33 w brzmieniu: „Pracownicze ogrody działkowe istniejące ponad 10 lat, a nie mające ustalonej lokalizacji, uznaje się za ogrody stałe w rozumieniu ustawy."

Prezydium KR PZD, mając na względzie dobro 81 działkowców, wzięło na siebie odpowiedzialność, sankcjonując istnienie ogrodu w ramach Związku, o co zwrócił się OZ PZD Śląski w Katowicach.

Dzięki tej decyzji działkowcy z tego ogrodu będą mogli w pełni korzystać z praw i gwarancji, wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio