Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Polski Związek Działkowców w Luksemburgu-najważniejsze wnioski i postanowienia - 10.03.2012

W dniach 9-10 marca 2012 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie dorocznegoZgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Ogrodów.

W posiedzeniu uczestniczyli Prezydenci /Prezesi/ narodowych związków z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii,Szwecji i Wielkiej Brytanii. Polski Związek Działkowców w Zgromadzeniu reprezentował Wiceprezes Związku Wincenty Kulik.

Obrady Zgromadzenia prowadził Prezydent Międzynarodowego Biura Ogrodów Chris Zijdeveld.

Uczestnicy Zgromadzenia po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Zarządu Biura, projektem budżetu Biura na rok 2012, oraz po wysłuchaniu sprawozdania rewizorów kasowych udzielili Zarządowi absolutorium i zatwierdzili przedłożone dokumenty.

W swoim sprawozdaniu, Zarząd poinformował Członków Zgromadzenia o utworzeniu na stronie internetowej Międzynarodowego Biura forum dyskusyjnego na którym narodowe związki będą miały możliwość prowadzenia dialogu, dyskusji i przedstawiania swoich najistotniejszych problemów.

W dalszej części obrad uczestnicy Zgromadzenia zapoznali się z przygotowaniami organizacyjnymi Konferencji Naukowej i Europejskiego Dnia Ogrodu w Zurychu w m-cu sierpniu 2012 r. Organizatorem Konferencji będzie Szwajcarski Związek Działkowców.

Sekretarz Generalna Międzynarodowego Biura Malou Weirich poinformowała o przygotowaniach do wydania kolejnych numerów/ 50,51/ Bindestricha -biuletynu Międzynarodowego Biura Ogrodów i zaapelowała o nadsyłaniu przez narodowe związki artykułów dotyczące ich problematyki. Przedstawiciel naszego związki poinformował, że przedstawimy artykuł na temat aktualnej sytuacji polskich ogrodów działkowych i Związku.

W kolejnym punkcie obrad Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Claude Turmes z Luksemburga przedstawił członkom Zgromadzenia referat na temat "Lobbying w Europie. Jak dobrowolne związki mogą wyrazić i obronić swoje życzenia w Brukseli".

Referat wywołał ożywioną dyskusję bowiem jak wynikało z wypowiedzi wielu uczestników w tym i z naszego związku »oczekiwania na owocną współpracę i wsparcie instytucji europejskich są powszechne w narodowych związkach działkowców. Temat ten będzie wymagał dalszego zaangażowania zarówno Międzynarodowego Biura jak i narodowych związków.

Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Wincenty Kulik na ręce Prezydenta Międzynarodowego Biura P. Chrisa Zijdevelda złożył list Prezesa Polskiego Związku Działkowców P. Eugeniusza Kondrackiego z podziękowaniem za owocny udział Delegacji Międzynarodowego Biura Ogrodów w II Kongresie Działkowców Polskich w dniu 22 września 2011 r. Zapoznał jednocześnie członków Zgromadzenia z wynikami II Kongresu jego powszechną i wysoką oceną w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w środowisku działkowców oraz wśród licznej rzeszy polityków samorządowców.

(WK)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio