Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z władzami samorządowymi powiatu sławieńskiego - 13.03.2012

W dniu 13.03.2012 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Sławno Pana Wojciecha Wiśniowskiego i Burmistrza Darłowa Pana Arkadiusza Klimowicza odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z władzami samorządowymi powiatu Sławno i miasta Darłowa.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta powiatu Sławno Wojciech Wiśniowski, Burmistrz miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz, Przewodniczący Rady Miasta Darłowa Zbigniew Grosz oraz radni rady miasta: Roman Dudziński, Andrzej Herdzik, Czesław Woźniak, Edward Ziółkowski, Dorota Podgórska, Jerzy Maciąg, Krzysztof Cybulski.

Polski Związek Działkowców reprezentowali: Prezes OZ PZD w Koszalinie – Stanisław Suszek , Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zdzisław Załuski, Sekretarz Okręgowej Komisji Rozjemczej Joanna Żak. Zarząd ROD im. I pułku ułanów ze Sławna reprezentowali: Stefan Grzybek, Barbara Szpilkowska, Irena Włodarczyk, zarząd ROD Zjednoczenie z Darłowa: Teresa Bieniasz , Bożena Kazimierczak, Maria Pancerzyńska, Henryk Ostaszewski, Antoni Podsiedlik, Stanisław Kacperski, Ewa Nowak, Ewa Kalbarczyk, ogrodową komisje rewizyjną – Leszek Leśniewski, Janusz Kasperek , komisje rozjemczą – Teresa Jabłońska, Wiesław Kolański . Spotkanie poświęcone było:

1. Ocenie współpracy władz samorządowych powiatu i miasta z ROD z terenu powiatu.
2. Wypracowaniu wspólnego planu działania dla zapewnienia rozwoju i funkcjonowania ROD oraz obrony ROD na terenie działania samorządu.
3. Przedstawieniu stanowiska władz samorządowych w sprawie obrony ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.

Prezes OZ PZD w Koszalinie poinformował samorządowców o najważniejszych dla działkowców , ogrodów i Związku wydarzeniach w 2011 roku.W swoim wystąpieniu odniósł się do II Kongresu PZD i IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Scharakteryzował przyjęte dokumenty dotyczące najważniejszych dla działkowców spraw, a w szczególności sprawa obrony ustawy o ROD z 2005 roku, którą w 2010 roku zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego I prezes Sądu Najwyższego. Na terenie powiatu sławieńskiego funkcjonują 2 ROD, które dysponują 1800 działkami rodzinnymi.

Burmistrz poinformował, że władze samorządowe szczególnie cenią sobie pracę Prezesów ogrodów oraz wszystkich działkowców, którzy w sposób szczególny dbają o utrzymanie infrastruktury ogrodów a tym samym przyczyniają się do pozytywnego wizerunku powiatu i miasta.

Starosta, Burmistrz oraz Radni stwierdzili , że władze samorządowe będą wspierały ogrody i związek w walce o obronę ustawy o ROD z 2005 roku. W dyskusji pozytywnie również oceniono współpracę z policją Państwową i Strażą Miejską. Podkreślono, że skuteczność obrony związku w znacznym stopniu zależy od wsparcia władz samorządowych. Tego wsparcia władze powiatu sławieńskiego i miasta Darłowa związkowi nie odmówią.

Na zakończenie spotkania Prezes OZ podziękował uczestnikom spotkania za dyskusję i wysoką ocenę pracy działkowców i Zarządów ROD, jednocześnie podjęto apel do Pani Marszałek Sejmu i Pana Premiera w obronie naszej ustawy. Burmistrz Miasta Darłowa i Starosta Powiatu Sławno skierowali stosowne pisma do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz i Premiera Rządu RP Donalda Tuska.

Prezes OZ PZD w Koszalinie
Stanisław Suszek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio