Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obrady Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku - 01.03.2012

W dn. 1 marca 2012r. odbyło się III w nowej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku. W obradach uczestniczyli członkowie OZP, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, radny miasta Białegostoku mec. Wiesław Kobyliński oraz przedstawicielka Krajowej Rady – p. Agnieszka Rudawska.

Tematem posiedzenia było podsumowanie działalności merytorycznej i finansowej OZP w 2011r. oraz wytyczenie kierunków działania na 2012r. Ważnym punktem programu było też omówienie sytuacji Związku oraz dalszych działań na rzecz obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu Podlaskiego przedstawił Prezes OZP mgr Andrzej Bojko. Omówił najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku, a mianowicie IX Krajowy Zjazd PZD oraz VII Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego. Na 6 posiedzeniach Okręgowego Zarządu podjęto 19 uchwał i 3 stanowiska, które odzwierciedlają problematykę działalności w 2011r. Na uwagę zasługuje pomoc ogrodom w postaci dotacji i pożyczek na modernizację infrastruktury ogrodowej.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność merytoryczną i finansową Okręgowego Zarządu w 2011r. oraz nakreślone kierunki działania na 2012r.

Ponadto, w związku z nowelizacją statutu PZD, przyjęto nowy regulamin OZP.

Ważnym tematem wytyczonym na 2012r. przez Krajową Radę oraz ujętym w planie działania Okręgowego Zarządu Podlaskiego na bieżący rok jest modernizacja ogrodów i działek. Temat ten jest od lat realizowany przez podlaskie ogrody, niemniej podnoszenie świadomości działkowców w tej dziedzinie zawsze jest na czasie.
Zaproszona na posiedzenie przedstawicielka KR PZD A.Rudawska poinformowała, że jednym z najważniejszych zadań Związku na bieżący rok będzie obrona ustawy o ROD, której los jest nadal niepewny. Na wystosowany do Pani Marszałek Sejmu list otwarty nie ma, jak dotychczas, odpowiedzi. Zaapelowała o wystąpienia w tej sprawie z Okręgowego Zarządu, ogrodów i indywidualnych działkowców. Ogromne znaczenie mają tu rozmowy z parlamentarzystami oraz władzami samorządowymi, a także przedstawianie sytuacji działkowcom na walnych zebraniach.

Okręgowy Zarząd Podlaski zakończył swoje obrady podjęciem uchwał w temacie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011r., planu pracy i preliminarza na 2012r., przyjęcia regulaminu OZP oraz treść wystąpienia do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz w obronie ustawy o ROD.

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio