Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Korzystny wyrok dla jastrzębskich działkowców - 07.03.2012

W dniu 7 marca br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wydał korzystny wyrok i
oddalił powództwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Była to kolejna nieudana próba JSW, występującej o zapłatę za korzystanie z terenów, które od lat są zajęte przez kilkanaście ogrodów działkowych. Na tych terenach funkcjonuje ok. 2600 działek użytkowanych przez jastrzębskich działkowców, z których wielu było pracownikami tamtejszych kopalni. Teraz zaś były pracodawca żąda zapłaty za korzystanie z gruntów, które tylko dzięki pracy tych działkowców zostały przywrócone środowisku i społeczeństwu. Nietrudno zauważyć, że obciążenie działkowców żądanymi opłatami byłoby nie tylko niesprawiedliwe, ale również doprowadziłoby do upadku wielu ogrodów. Stąd też w tej sprawie aktywnie występują organy PZD, które na różnych płaszczyznach prowadzą obronę jastrzębskich ogrodów. Na niwie sądowej występuje Krajowa Rada PZD, która poprzez swoje służby prawne kolejny już raz odpiera próbę obciążenie działkowców z Jastrzębia opłatami na rzecz JSW. Oznacza to, że w najbliższym czasie jastrzębskie rodziny, korzystające ze swoich działek, będą mogły w spokoju cieszyć się swoimi ogrodami. Niestety, omawiana sprawa nie została jeszcze ostatecznie zakończona, gdyż JSW prawdopodobnie zaskarży powyższy wyrok, który nie jest jeszcze prawomocny.

TT

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio