Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

II plenarne posiedzenie OZ PZD w Koszalinie - 12.03.2012

1 marca 2012 roku na II plenarnym posiedzeniu obradował Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie. Tematem przewodnim obrad było określenie zadań dla członków OZ w zakresie organizowania i prowadzenia działań modernizacyjnych w ogrodach i na działkach.

W obradach uczestniczył przedstawiciel Rady Krajowej PZD Pan Marek Pytka. Z zaproszonych gości na obrady przybył Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński oraz przedstawiciel partii Ruch Palikota Pan Marek Nowak. Pozostali zaproszeni parlamentarzyści w związku z obradami Sejmu przesłali do OZ PZD stosowne pisma wyjaśniające z życzeniami owocnych obrad.

Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński w swoim wystąpieniu zapewnił, że miasto nie planuje działań, które mogłyby doprowadzić do likwidacji ogrodów na terenie miasta. Planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, szczególnie budowa obwodnicy miasta spowoduje  nieznaczna korektę granic jednego z ogrodów  i nie będzie to miało znaczącego wpływu na funkcjonowanie tego ogrodu. Pan Prezydent  odpowiedział również na kilka pytań szczegółowych  dotyczących planów przestrzennego zagospodarowania miasta w odniesieniu do konkretnych ogrodów. Pan Prezydent obejmie swoim patronatem organizowane Dni Działkowca w Koszalinie w okresie letnim.

Przedstawiciel Ruchu Palikota zapoznał zebranych ze stanem organizacyjnym Ruchu na terenie okręgu i zaproponował zorganizowanie spotkania przedstawicieli OZ z posłem Andrzejem Lewandowskim w terminie dogodnym dla obu stron. Zaproszenie zostało przyjęte.

Przedstawiciel Rady Krajowej zapoznał zebranych z aktualna sytuacją Związku, kierunkami działań jakie należy podejmować w obronie PZD. W wyniku dyskusji zebrani przyjęli stanowisko do Pani Marszałek Sejmu w sprawie działań organów Państwa w stosunku do PZD.

Okręgowy Zarząd określił  zadania wynikające z Programu Działania OZ na lata 2011-2015 w zakresie modernizacji ogrodów i działek, zatwierdził bilans i sprawozdanie finansowe OZ za 2011 rok oraz preliminarz finansowy OZ na 2012 rok. Członkowie OZ określili również zadania dla Prezydium OZ w zakresie unormowania sytuacji zgodnie z przepisami związkowymi w jednym z ogrodów.

W trakcie dyskusji poruszono wiele problemów dotyczących funkcjonowania okręgu w tym szczególnie konieczności wzmożenia wysiłków w zakresie współpracy z Wojskową Agencją Mieszkaniowa w Szczecinie w odniesieniu do terenów zajmowanych przez ogrody w Mirosławcu. Ożywioną dyskusje wywołały nowe zapisy statutu PZD i propozycje poprawek do regulaminu ROD. Członkowie OZ podkreślili, że wprowadzone poprawki do statutu i regulaminu w sposób znaczący ułatwią funkcjonowanie ogrodów. Wiele głosów w dyskusji dotyczyło sytuacji związku, okręgu i konieczności zdecydowanych działań wszystkich ogniw PZD  w okręgu w obronie Związku. Tematyka działań w obronie ustawy o ROD obowiązkowo omawiana musi być przez przedstawicieli OZ obsługujących walne zebrania sprawozdawcze w ogrodach okręgu i zebrania muszą przyjąć stanowiska w tej ważnej dla nas wszystkich kwestii.

Prezes OZ PZD

/-/ Stanisław Suszek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio