Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IV Zebranie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu - ocena działalności OZO za rok 2011 i zadania na rok 2012 - 02.03.2012

IV Zebranie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu - ocena działalności OZO za rok 2011 i zadania na rok 2012

 

          W dniu 02 marca 2012 roku odbyło się IV posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu poświęcone ocenie działalności OZO za rok 2011 i przyjęciu planów pracy na 2012r. W obradach uczestniczyli członkowie OZO oraz 6 zaproszonych gości, w tym z ramienia Krajowej Rady PZD Pani Anna Kubuj.

Tematyka obrad obejmowała miedzy innymi:

          - sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu za rok 2011,

          - sprawozdania finansowe oraz preliminarze finansowe i plan pracy na rok 2012, - ocenę całokształtu działalności Okręgowego Zarządu Opolskiego za 2011r. sporządzoną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD,

         - zatwierdzenie kalendarza walnych zebrań ROD wraz z podaniem osób przedstawicieli OZO obsługujących zebrania.

           Prezes OZO PZD w Opolu Pani Antonina Boroń przedstawiła referat sprawozdawczo - programowy dot. aktualnej sytuacji w Związku - po II Kongresie PZD i IX Krajowym Zjeździe Delegatów, oraz omówiła wyniki działalności merytorycznej Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD za 2011r.

          Nowelizację Statutu i Regulaminu ROD w przystosowaniu zapisów tych dokumentów do działalności rodzinnych ogrodów działkowych omówiła Pani Anna Kubuj - przedstawiciel Krajowej Rady PZD.

         W dyskusji uczestnicy Zebrania poruszali wiele tematów, a szczególnie dotyczące aktualnej sytuacji Związku po II Kongresie PZD i IX Zjeździe delegatów, który odbył się 16-17 grudnia 2011 r. Wskazywano na pilną potrzebę obrony naszych związkowych praw, nabytych w okresie ponad 100 letniej historii ruchu działkowego w Polsce. Nawiązywano do II Kongresu PZD, w którym uczestniczyło 140 delegatów z Opolszczyzny, do wypowiedzi gości zagranicznych, solidaryzujących się z nami w obronie swoich praw, do masowych listów i stanowisk działkowców i ogrodów działkowych słanych do władz państwowych i opcji politycznych o pozostawienie ustawy o ROD w niezmienionym kształcie oraz w obronie naszego Związku. Wskazywano, że w ogrodach działkowych przed walnymi zebraniami panuje oburzenie i niepokój o dalsze losy rodzinnych ogrodów działkowych „Będziemy bronić do pozytywnego skutku naszej ustawy i naszego Związku" - taką pointą kończyły się wypowiedzi dyskutantów.

          Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu podjął 6 uchwał, które dotyczyły m.in. zakresu działalności OZO, sprawozdań finansowych i preliminarzy, planu pracy na rok 2012 oraz harmonogramu walnych zebrań i ich obsługi. Oprócz uchwał członkowie OZO podjęli 2 stanowiska:

          - Apel do Premiera Rządu RP Pana Donalda Tuska w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

           - Stanowisko do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

 

 

Prezes OZO PZD w Opolu

/-/ Antonina Boroń

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio