Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czeski Związek Działkowców zaprasza polskich działkowców i producentów win na Międzynarodową Wystawę Win - 12.03.2012

 Czeski Związek Działkowców, o.s., Zarząd, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3

 

 

 

 

Szanowni przyjaciele, działkowicze i winiarze

          Zwracamy się do Was z zaproszeniem do wzięcia udziału w Ogólnokrajowej wystawie win ČZS z udziałem międzynarodowym Vracov 2012, która odbędzie się w dniach 19.05.-20.05.2012 w hali sportowej Vracov (powiat Hodonín). Proszę pozwolić na bardziej szczegółowe zapoznanie się  z tą znaną imprezą, która jest organizowana w roku, w którym Czeski Związek Działkowców obchodzi swoje 55 lecie istnienia.      Ogólnokrajowa wystawa win nawiązuje do sprawdzonej tradycji organizowania wystaw winiarskich przez Czeski Związek Działkowców we współpracy z Cechem kyjovskich winiarzy. Imprezę wspiera finansowo Ministerstwo Rolnictwa ČR, Fundusz Winiarski ČR i inne instytucje. Chodzi tu o największą winiarską imprezę organizowaną przez Czeski Związek Działkowców, nad którą patronat przyjął Wojewoda Województwa Południowo-morawskiego, JUDr. Michal Hašek.     

        Ogólnokrajowa wystawa win ČZS z udziałem międzynarodowym jest organizowana raz na 2 lata na przemian w ČR i na Słowacji. W roku 2010 odbyła się ona w zachodniej Słowacji w mieście Skalica, gdzie do konkursu zgromadzono 1619 próbek, w roku 2008 w Hustopečích było 2067 próbek. W tym roku organizatorzy spodziewają się od dostawców około 1500-2000 próbek win od wszystkich uczestniczących producentów wina w ČR, ze Słowacji, Polski, Węgier, Niemiec, Austrii i Chorwacji. Celem tej imprezy jest umożliwienie winiarzom spotkania się i wymiany doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej, sprawdzenie jakości win produkowanych przez drobnych wytwórców i wielkich producentów oraz przedstawienie publiczności aktualnej jakości win z dostarczonych próbek.     

        Pozwoliliśmy sobie zaprosić Was, winiarzy z polskich regionów, ponieważ jest powszechnie wiadome, że i w krajach bardziej oddalonych od nas a północ z powodzeniem uprawia się winorośl i produkuje bardzo smaczne wina o wysokiej jakości. Działkowicze, winiarze i miłośnicy wina w naszym kraju nie dysponują obecnie głębszą wiedzą o jakości win pochodzących z Waszych terenów i dlatego zapraszamy Was do nadsyłania próbek na wystawę. Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w wystawie znajdują się w załączniku, w regulaminie Ogólnokrajowej wystawy win albo na stronach internetowych Czeskiego Związku Działkowców: www.zahradkari.cz/vystava.vin

        Program wystawy został przygotowany w dwóch częściach: Pierwszą z nich będzie spotkanie zamknięte ukierunkowane na specjalistyczne seminarium w związku z Ogólnokrajową wystawą win, które odbędzie się w piątek 18.05.2012 od godz. 9:00-12:00. Referaty mogą wygłosić tylko zgłoszeni wcześniej prelegenci albo zaproszeni goście, a odbędzie się to w Domu kultury Kyjov.    Wystąpią tutaj inż. Radek Sotolář, Ph.D i doc. inż. Pavel Pavloušek, Ph.D z Wydziału Ogrodnictwa w Lednici na Morawach, Wydział Uprawy Winnej Latorośli i Winiarstwa z referatem na temat – Interspecyficzne mieszańców krzewu winnego. Powstały one przez międzygatunkowe krzyżówki krzewu winnego albo krzyżowanie większej liczby gatunków krzewów europejskich. Celem tego krzyżowania jest osiągnięcie większej odporności na grzyby pasożytujące na krzewach i mróz albo osiągnięcie lepszych własności winorośli. Temat dotyczy również przetwórstwa owoców tych gatunków. Po wspólnym obiedzie od godz. 14 nastąpi uroczyste wręczenie nagród czempionom i zwycięzcom konkursu w trakcie programu kulturalnego w KD Kyjov. Będzie kontynuowana zamknięta degustacja wyróżnionych win i najwyżej ocenionych produktów dla zaproszonych gości, między którymi będą obecni znani współorganizatorzy i sponsorzy imprezy, zwycięzcy konkursów i działkowicze – winiarze z różnych regionów, którzy od dawna uczestniczą w komisjach winiarskich ČZS, w doradztwie winiarskim i przy organizacji znanych wystaw Czeskiego Związku Działkowców jak, na przykład Flora Olomouc, ekspozycja kwiatów i roślin ozdobnych w Lysé nad Łabą .

         Druga część wystawy jest otwarta dla szerokiej publiczności, a dostarczone próbki wystawców z pełnej oferty będzie można degustować w Miejskiej hali sportowej Vracov w sobotę 19 maja 2012 w godz. 13 -22. O dobry nastrój podczas kosztowania wina zadba zespół muzyczny cymbalistów.  W niedzielę 20 maja impreza będzie kontynuowana w godzinach od 10 do 17. Każdy gość przy degustacji otrzyma katalog zawierający ocenione próbki win, szklaneczkę i publikację Czeskiego Związku Działkowców wydany z okazji tej wystawy. Cena biletu wstępu wynosi 250.- Kč ze swobodną możliwością degustacji win czerwonych, różowych i białych zgodnie z katalogiem wystawy. Częścią wystawy będzie również sprzedaż win i możliwość wyżywienia w pomieszczeniach sąsiadujących z halą sportową. Sprawy organizacyjne i zamówienie miejsca na stoisko należy omówić z MěÚ Vracov.

Za organizatorów wystawy: Czeski Związek Działkowców o.s.,

sekcja: Roman Donda – 602 195 341, donda@czsos.cz

Inż. Miroslav Šmoranc-602 195 341, odborne@czsos.cz

Cech kyjovskich winiarzy: Mgr. Navrátil Pavel – 602 937 871, navratil.souz@worldonline.cz

 

W Pradze: 20.01.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik techniczny z terminami oraz ważne informacje związane z wystawą:

Dostarczanie próbek:   

Dostarczenie zagranicznych próbek organizuje sekcja Czeskiego Związku Działkowiczów, a konkretnie należy zwrócić się pod poniższy adres kontaktowy: Czeski Związek Działkowiczów o.s. – Zarząd p. Roman Donda Rokycanova 318/15 130 00 Praha 3 – Žižkov e-mail: donda@czsos.cz Telefon ČR: 0042 222 781 620 tel. kom.: 602 195 341

Zwożenie próbek odbędzie się w terminie od 13. 04. do 21. 04. 2012. Próbki dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Przy zwożeniu próbek z terenów bardziej odległych od ČR zakłada się, że zostaną one zebrane w jednym miejscu w pobliżu granicy z ČR, skąd będziemy je mogli odebrać i przewieźć do centralnego magazynu w Kyjově, albo można je wysłać po odpowiednim zabezpieczeniu przed uderzeniami pocztą na adres: Kyjovská winoteka, p. Navrátil Pavel, Svatoborská 26, 697 01 KYJOV

Ocenianie win odbędzie się 05. 05. 2012 w pomieszczeniach Domu kultury w Kyjově. Prezentacja kiperów od godz. 9:00, początek degustacji o godz. 10:00. Ogólnokrajowa Wystawa Win ČZS z udziałem międzynarodowym Vracov 2012:   Piątek 18.05.2012- seminarium z uroczystym otwarciem wystawy, przyznanie nagród czempionom i najwyżej ocenionym winom.

Sobota 19. 05. 2012 (od 13:00-22:00) i niedziela 20.5. 2012  (od 10:00-17:00) wystawa dla publiczności.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin

Ogólnokrajowa wystawa win Czeskiego Związku Ogrodniczego ( dalej ČZS) z udziałem zagranicznych wystawców.

            

            Misją i celem konkursu jest porównanie win pochodzących z różnych regionów Republiki Czeskiej, w których uprawia się winną latorośl z winami zagranicznymi. Celem konkursu jest też podniesienie poziomu wiedzy i możliwość porównania win produkowanych przez członków ČZS, drobnych producentów win, z winami wytwarzanymi przez duże firmy w celu wymiany doświadczeń oraz poprawy procedur technologicznych i związanej z tym jakości produktów. Oczywistym celem jest również promocja wina.

1. Organizator konkursu:

Wystawa jest zorganizowana przez Zarząd Czeskiego Związku Działkowiczów we współpracy pod Fundusz Winiarski Republiki Czeskiej (VF ČR), Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej (MZe ČR), Województwem Południowo-morawskim, pod patronatem Wojewody Województwa Południowo-morawskiego, Judr. Michala Haška, Starosty miasta Kyjova, Františka Lukla i Starosty miasta Vracova, Jaromíra Repíka. Organizacja została powierzona Cechowi kyjovskich winiarzy.

2. Uczestnicy konkursu

Wystawa jest otwarta dla wszystkich gatunków win przygotowanych z owoców krzewu winnego. Służy wszystkim producentom win z Republiki Czeskiej i zza granicy.

3. Ilość wina i opłata

Wystawca udostępnia 4 butelki do dyspozycji organizatora konkursu dla potrzeb badania sensorycznego, a następnie prezentacji win na wystawie. Wystawca, którego próbka uzyska tytuł "Czempion odmiany" albo "Czempion wystawy" zobowiązuje się, że dla potrzeb wystawy udostępni organizatorowi 3 butelki po 100,- Kč/szt. Uczestnicy konkursu mogą przedstawić zarówno wina, które są przeznaczone dla celów komercyjnych, jak i wina, które są tylko przedmiotem prezentacji na wystawie. Za dostarczenie wina uczestnik nie ponosi żadnych opłat i nie jest wymagana analiza wina.

4. Oznaczenie próbek

Każda butelka musi być oznaczona następującymi danymi:

• nazwisko i adres wystawcy

• odmiana, nazwa wina

• rocznik

• określenie słowne albo osiągnięta zawartość cukru przy zbiorze winogron

 

5. Dostarczenie próbek

Punktami ich dostarczenia są w Regionalne Stowarzyszenie Czeskiego Związku Ogrodniczego (dalej ÚS ČZS), a w razie wcześniejszego ustalenia siedziba Podstawowa Organizacja Czeskiego Związku Ogrodniczego (dalej ZO ČZS) albo winiarze w poszczególnych gminach.        

• Rozwiezienie butelek odbędzie się w dniach od 26. 03. do 07. 04. 2012.        

• Zebranie próbek odbędzie się w terminie od 13.0 4. do 21. 04. 2012. Próbki dostarczone po tym terminie nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.        

• Próbki zagraniczne, ich rozwożenie i przywożenie, zapewni pan Roman Donda. Indywidualnie, po porozumieniu się z dostawcą.

 

6. Termin i miejsce oceny

Degustacja win odbędzie się 05. 05. 2012 w pomieszczeniach Domu kultury w Kyjově. Prezentacja kiperów od godz. 9:00, początek degustacji o godz. 10:00.

 

7. Komisja oceniająca

Liczba komisji oceniających zostanie ustalona zależnie od ilości zgłoszonych próbek. Członków komisji wyznacza organizator z szeregów winiarzy i fachowców z publiczności. Warunkiem uczestnictwa w komisji jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia w ocenianiu win. Pierwszeństwo mieć będą posiadacze certyfikatów i absolwenci szkoleń dla degustatorów ČZS. Niewłaściwe albo niestosowne zachowanie się lub ewidentna nietrzeźwość degustatora, może być przyczyną niedopuszczenia go do oceniania. Każda komisja składa się z 3–5 degustatorów. Ocenianiem kieruje przewodniczący, który ma aktualne badania sensoryczne. Każdy degustator działa niezależnie. Wynik końcowy powstaje po wzajemnej konfrontacji poszczególnych ocen. Przewodniczący komisji ma prawo wykluczyć ocenę degustatora, która ewidentnie wykracza poza ramy przyznawanych ocen.

8. Specjalista kierujący degustacją

Komisja pracuje pod fachowym nadzorem prowadzącego albo prowadzących degustację. Zostaną oni wybrani przez Cechem kyjovskich winiarzy z szeregów znanych osobistości winiarskich, które mają doświadczenie w organizowaniu znanych konkursów winiarskich. Zapewnią oni przestrzeganie postanowień regulaminowych i bezstronność. Będą oni rozwiązywać ewentualne spory i niejasności, które mogą powstać podczas oceny. Nie będą oceniać win.

9. System i warunki oceniania

Wina, które spełniają warunki tego regulaminu, będą oceniane w skali stupunktowej w systemie Międzynarodowej Unii Enologów. Organizator konkursu zapewni optymalne warunki do przeprowadzenia oceny win. Dobrze oświetlone pomieszczenie z doskonałą wentylacją, odpowiednie szkło do degustacji, stała wymagana temperatura dostarczonych próbek i ich kolejność odpowiadająca regułom degustacji. Zostanie zapewniona anonimowość próbek i odpowiednio przygotowane wykazy win przedstawionych do degustacji. Organizator zapewni spokój i odpowiednie warunki pracy kiperów.

 

10. Kategorie

1. Wina odmian białych i ich mieszanki z podaniem zawartości cukru w stopniach (ČNM) *podczas zbiorów.

2. Wina odmian czerwonych i ich mieszanki z podaniem zawartości cukru w stopniach ČNM podczas zbiorów.

3. Wina różowe i bordo z podaniem odmiany i zawartości cukru w stopniach ČNM podczas zbiorów.

4. Wina młode, botritickie i tokajskie, wina słomkowe i lodowe z podaniem zawartości cukru w stopniach ČNM podczas zbiorów.

5. Wina musujące.

 

11. Przyznawanie poszczególnych wyróżnień

Wina ocenione na poziomie 80 i więcej punktów zostaną wyróżnione złotym medalem(dyplom). Maksymalna liczba przyznanych złotych medali może wynieść jednak tylko 20 % z całkowitej liczby win w poszczególnych kategoriach, przy zachowaniu warunku przynajmniej 10 próbek w danej kategorii. Oznacza to, że ocena punktowa przy wyróżnianiu złotym medalem może ulec zmianie zgodnie z tymi kryteriami. Czempionem ogólnokrajowej wystawy zostanie to wino, które uzyska najwięcej punktów bez względu na kategorię. Podobnie zostanie wybrany czempion win białych, różowych i czerwonych. To samo dotyczy czempionów w poszczególnych kategoriach. Wino może otrzymać tylko jedno dodatkowe wyróżnienie. W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje podkomisja składająca się z prowadzących degustację i wybranych członków komisji. W takim postępowaniu są również przyznawane dodatkowe nagrody, jak na przykład nagroda Starosty miasta, Krajowy zarząd Czeskiego Związku Ogrodniczego (RR ČZS), ministra, wojewody, itp. Pozostałe degustowane wina zostaną zamieszczone w katalogu łącznie z oceną komisji degustującej.

12. Wystawa

Publiczna wystawa odbędzie się w dniach 19 i 20 05. 2012 w hali sportowej we Vracově. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2012 w sali estradowej Domu kultury w Kyjově o godz. 14:00.

Kontakty:

Czeski Związek Działkowiczów - Roman Donda – 602 195 341, donda@czsos.cz

Cech kyjovskich winiarzy – Mgr.Navrátil Pavel – 602 937 871, navratil.souz@worldonline.cz

 

* Uwaga: dla win wystawców zagranicznych zawartość cukru zostanie podana w stopniach ČNM uzyskanych przy zbiorze winogron przeliczonych zgodnie ze skalą używaną zwykle w miejscu ich pochodzenia. (na przykład Klosterneuburg moszczomierz w °KMW, moszczomierz wyskalowany w °Oe). Przeliczenie zapewnią organizatorzy konkursu przed oceną win 05.05.2012 w Kyjově.

Używane  skróty: 

VF ČR- Fundusz Winiarski Republiki Czeskiej

MZe ČR- Ministerstwo Rolnictwa (Republiki Czeskiej)

ÚS ČZS - Regionalne Stowarzyszenie Czeskiego Związku Ogrodniczego

ZO ČZS - Podstawowa Organizacja Czeskiego Związku Ogrodniczego

RR ČZS - Krajowy zarząd Czeskiego Związku Ogrodniczego (lub Krajowa Rada Czeskiego Związku Ogrodniczego

°ČNM- Czechosłowackiego znormalizowanego moszczomierza

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.