Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Plany inwestycji i remontów w ROD w 2011r. - 30.01.2012

W dniu 1 września 2011r. Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z planami inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez okręgowe zarządy PZD na rok 2011. Powyższe plany zostały sporządzone na podstawie podjętych przez walne zebrania członków ROD uchwał w sprawie inwestycji i remontów w ROD.  

Z niniejszych danych wynika, iż w 2011 roku, na 4 948 rodzinnych ogrodów działkowych, planami inwestycji i remontów zostało objętych 1 621 ogrodów, co stanowi 32% wszystkich ROD w Polsce.

Najwięcej ROD, które zostały objęte planami inwestycji i remontów w stosunku do istniejących na terenie okręgu ogrodów występuje w OZ PZD: Sudeckim (120 ROD tj. 80% w stosunku do wszystkich ROD), Warmińsko – Mazurskim (113 ROD, tj. 64%), Opolskim (68 ROD tj. 60%) i Świętokrzyskim (48 ROD, tj. 60%). Z kolei najmniej ROD objętych planami funkcjonuje na terenie OZ PZD: w Lublinie (12 ROD, tj. 7% w stosunku do wszystkich ROD), w Gdańsku (35 ROD, tj. 15%) i Małopolskim (49 ROD, tj. 18%).

Więcej zaplanowanych zadań związanych będzie z remontem i modernizacją istniejącej już infrastruktury ogrodowej. Prace remontowo – budowlane zaplanowane są bowiem aż w 1 583 ROD na łączną kwotę około 26,5 mln zł. Natomiast inwestycje w nową infrastrukturę rodzinnych ogrodów działkowych zaplanowano w 534 ROD na łączną kwotę 18,5 mln zł.

Szczegółowy podział zaplanowanych zadań zarówno inwestycyjnych jak i remontowych w ROD przedstawia się następująco:

-        175 km sieci energetycznej w 358 ROD na kwotę 12,3 mln zł,

-        197 km sieci wodociągowej w 365 ROD, na kwotę 10,7 mln zł,

-        w 492 ROD zaplanowano prace remontowo – inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych na kwotę 9,7 mln zł,

-        1 113 000 m² ogrodzenia w 513 ROD na kwotę 6,8 mln zł,

-        prawie 80 000 m² dróg i alej ogrodowych w 147 ROD, na kwotę 2,2 mln zł,

-        w 116 ROD zaplanowano inwestycje w zakresie ochrony środowiska na kwotę 1,8 mln zł. Powyższe zadania związane będą z budową pasów zieleni, kanalizacją, melioracją oraz sanitariatami.

-        w 106 ROD zaplanowano tzw. „zadania inne”  na kwotę 1,4 mln zł. Dotyczy to m.in. tablic informacyjnych, rozdzielni, planów zagospodarowania ROD, pomiarów działek.

-        w 20 ROD  zaplanowano inwestycje i remonty dotyczące terenów rekreacyjnych na kwotę 153 tys zł.

 

Na wykonanie zadań remontowo – inwestycyjnych, okręgowe zarządy PZD zabezpieczyły  kwotę w wysokości ponad 45 mln zł, z czego aż 98% pochodzić będzie ze środków własnych ROD, okręgowych zarządów PZD oraz Krajowej Rady PZD. Natomiast zaledwie 2% środków spodziewana jest z tzw. zewnętrznych źródeł.

(AR)

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio