Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Krajowa Rada PZD - 11.03.2012

Na czele Krajowej Rady stoi Prezes Związku, który reprezentuje Związek na zewnątrz i kieruje jego pracami. Krajowa Rada liczy od 39 do 55 osób. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes. Posiedzenia KR odbywają się co najmniej 3 razy w roku.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio