Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PZD na Zgromadzeniu Ogólnym w Luksemburgu - 08.03.2012

W dniach 9 i 10 marca br. w Luksemburgu odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, w którym udział wezmą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Polski Związek Działkowców reprezentował będzie Wiceprezes KR PZD Wincenty Kulik.

Zgromadzenie Ogólne zatwierdzi sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz przyjmie preliminarz na 2012 rok. Po przyjęciu powyższych dokumentów Zgromadzenie udzieli zarządowi absolutorium. Przyjęte zostaną także różne uchwały, w tym m.in. w sprawie przyznania nagrody Złotej Róży dla ogrodu zgodnego z naturą i nagrody za działalność socjalną.

Ważnym punktem programu będzie dyskusja o przyszłości i znaczeniu ruchu działkowego w Europie. Uczestnicy posiedzenia zabiorą też głos w sprawie zmian do obecnie obowiązującego statutu. Przyjęty zostanie również program konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia w Zurychu.
 
Wiceprezes KR PZD Wincenty Kulik, w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego,  przekaże list do uczestników posiedzenia. W liście tym Prezes dziękuje za międzynarodowe wsparcie, którego polskim działkowcom udzieliły organizacje zagraniczne. Wsparcie to, wyrażone między innymi obecnością na II Kongresie PDZ, pozostaje dla nas niezwykle cennym narzędziem w konfrontacjach z organizacjami działającymi na szkodę ruchu działkowego w Polsce. Treść wystąpień, które przedstawiciele Biura Międzynarodowego i organizacji krajowych wygłosili podczas Kongresu została przetłumaczona na język polski i rozpowszechniona zarówno wśród działkowców jak i organów administracji państwowej. Ze wszystkimi wystąpieniami mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej poświęconej II Kongresowi.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio