Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Ważne wydarzenia

Zachęcamy do współtworzenia archiwum ruchu działkowego - 10.03.2012

W styczniu KR PZD opublikowała na swojej stronie internetowej informację (link), na temat powstającego właśnie archiwum ruchu działkowego. Zachęciła w nim wszystkich miłośników ruchu działkowego do dzielenia się materiałami, które mogłyby wzbogacić zbiór. Komunikat spotkał się z pozytywnym przyjęciem, wielu działkowców wyraziło poparcie dla naszej inicjatywy. Równocześnie do KR PZD skierowane zostały liczne pytania, które dotyczyły przede wszystkim rodzaju interesujących nas materiałów.
      Przypominamy więc, że cenne są dla nas wszystkie historyczne wydawnictwa związane z ruchem działkowym. W szczególności: artykuły, broszury, regulaminy, książki, zdjęcia, kopie zapisów kronik ogrodowych, legitymacje członkowskie. Jesteśmy zainteresowani także dokumentacją z V Międzynarodowego Kongresu Działkowców, który odbył się Poznaniu w 1935 roku, archiwalnymi numerami „Działkowca Polskiego” oraz innymi  publikacjami o tematyce działkowej, które ukazywały się w okresie przedwojennym i powojennym.
      Zgromadzenie tak cennych materiałów posłuży KR PZD do opracowania rzetelnego kompendium wiedzy na temat historii ruchu działkowego, a w przyszłości być może do powstania muzeum ogrodnictwa działkowego. Zapewniamy, że wszystkie materiały zostaną skatalogowane, a lista darczyńców zostanie opublikowana razem z opracowaną monografią ruchu działkowego.
     Zachęcamy do współtworzenia archiwum ruchu działkowego, które z pewnością będzie źródłem cennych informacji i przysłuży się przyszłym pokoleniom.

Materiały należy wysyłać na adres Krajowej Rady PZD ( Krajowa Rada PZD ul. Bobrowiecka, 00-728 Warszawa).

                                                                                                                                         (mz)


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.