Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z władzami samorządowymi Rogoźna Wielkopolskiego - 28.02.2012

Władze samorządowe reprezentowali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Olendarski, Zastępca Burmistrza Krzysztof Ostrowski, Skarbnik Gminy Maria Kuchlicka oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Samorządy rodzinnych ogrodów reprezentowali Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, członek OZ z miasta Rogoźna  oraz Prezes OZ PZD Marian Praczyk i Wiceprezes OZ Maria Fojt.

Prezes OZ poinformował samorządowców  o najważniejszych wydarzeniach roku 2011 dla działkowców, ogrodów i Związku. Odniósł się do IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD okręgu pilskiego, do uroczystości wręczenia sztandaru dla okręgowego zarządu,  II Kongresu PZD i IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Scharakteryzował przyjęte dokumenty w sprawach najważniejszych dla działkowców a w szczególności w sprawie ustawy o ROD z 2005 roku, którą w 2010 roku zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Prezes Sądu Najwyższego, w sprawie znaczenia ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej oraz  współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi. Podziękował władzom samorządowym za wsparcie wszystkich realizowanych zadań inwestycyjnych w ogrodach Rogoźna, za ich udział w każdym wydarzeniu w ogrodach oraz podczas imprez organizowanych przez okręgowy zarząd PZD w Pile. Wręczył statuetki i podziękowania  samorządowcom za wsparcie idei ufundowania sztandaru. Poprosił o pomoc i wsparcie naszych działań w obronie obowiązującej ustawy o ROD z 2005 roku.

W dyskusji wiele miejsca poświęcono sytuacji prawnej terenów ogrodów w Rogoźnie oraz działań w obronie ustawy.

Krzysztof Ostrowski - Zastępca Burmistrz Rogoźna stwierdził, że działkowcy w swojej działce widzą cel wypoczynkowy oraz jest to dla nich miejsce produkcji zdrowych owoców i warzyw. Poinformował, że władze samorządowe szczególnie cenią pracę Prezesów ogrodów i samorządów Związku , które w sposób szczególny dbają o utrzymanie infrastruktury ogrodów. Pogratulował Prezesom ROD ich osiągnięć i zapewnił, że władze samorządowe będą nadal wspierać działalność ogrodów oraz wystąpią ze stanowiskiem w obronie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Andrzej Olendarski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej, że Rada podejmie apel do władz państwowych w sprawie naszej ustawy. Życzył działkowcom, aby ustawa o ogrodach funkcjonowała w obecnej wersji, gdyż bogaci wyjeżdżą na wczasy a działkowcy wypoczywają na swoich działkach. Dodał, że działkowcy powinni swoje niezadowolenie zademonstrować przed Sejmem.
Na zakończenie spotkania Prezes OZ podziękował uczestnikom spotkania za dyskusję i wysoka ocenę pracy działkowców i Zarządów ROD.  Poprosił aby Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta skierowali swoje stanowiska do władz państwowych.

M. Fojt

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio