Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Sprawozdanie z III zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze z dnia 23.02.2012 r. - 23.02.2012

Porządek obrad zakładał m.in. zatwierdzenie sprawozdań z wykonania planu pracy i finansowego OZ za 2011 r. oraz uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego OZ na 2012 r. Istotną kwestią spotkania była również ocena działalności merytorycznej i finansowej OZ za 2011 r. przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
Najważniejszym dokumentem przegłosowanym przez OZ PZD jest List Otwarty OZ PZD w Zielonej Górze do Pani Ewy Kopacz – Marszałek Sejmu, w którym to zwrócono się z prośbą o pomoc w zachowaniu ustawy o ROD i praw nabytych działkowców.

Podczas zebrania, Prezes OZ PZD poprosił o to, by każdy z członków plenum OZ PZD przygotował stanowisko, które zostanie później przesłane do Marszałek Sejmu i Premiera. Zaapelował o zadbanie o to, żeby każde odbywające się walne zebranie takie stanowisko podjęło również. Pan Pasiński podkreślił wagę takich wystąpień w czasie, gdy nasilenie ataków na Związek jest wyjątkowe duże i gdy ważą się losy przyszłości ROD i działkowców użytkujących w nich działki.

A. Bałon zabrała głos w kwestii dotyczącej działań, jakie należy podejmować w celu obrony ustawy o ROD z dn. 8 lipca 2005 r. i listach, które wysyła KR PZD w związku z tym zamierzeniem. Omówiła plan wydawniczy KR PZD na 2012 r. i zachęciła do nabywania najnowszych publikacji: „Poradnik Prezesa ROD" i „Album zagospodarowania działek w ROD". Przypomniała, że 2012 r. został ogłoszony rokiem modernizacji działek w ROD, gdyż to właśnie one, posiadając estetyczny i funkcjonalny wizerunek, stanowią silny argument dla działkowców, którzy dzięki nim mogą skuteczniej bronić swojego dobrego imienia.

Kwestiami poruszanymi podczas dyskusji były m.in. przychylne opinie dla najnowszych wydawnictw KR PZD: „Poradnik Prezesa ROD" i „Album zagospodarowania działek w ROD" oraz zdziwienie brakiem odpowiedzi Marszałek Sejmu i Premiera na listy wysyłane do nich w związku z obroną ustawy o ROD. Skierowano również podziękowania dla Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego - za obronę Związku i gratulowano ponownego wyboru. Za ważne uznano przygotowanie i przeprowadzenie pokazów cięcia drzew i realizację modernizacji działek w ROD.

Przyjęto 4 uchwały:
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w 2011 r.,
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu PZD za rok 2011,
• w sprawie planu pracy OZ na rok 2012,
• w sprawie uchwalenia preliminarzy finansowych Okręgowego Zarządu PZD na rok 2012.

Każdy z obecnych otrzymał instrukcję użyteczną w czasie obsługi walnych zebrań wraz z ankietą, która należy wypełnić na każdym WZ i przekazać do OZ PZD w Zielonej Górze. Przy rozdawaniu tychże dokumentów, Prezes OZ PZD przypomniał, że podczas WZ omawiać należy aktualną sytuację Związku i działania, jakie w zakresie obrony ustawy o ROD podejmuje KR PZD.

Miłym akcentem było obdarowanie wszystkich przybyłych  zestawem nasion.

AB

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio