Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do Burmistrza Swarzędza - 27.02.2012

Szanowna Pani!

Z Gdańska, miasta symbolu solidarnościowego ruchu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku demokratycznie wybrani na obecną kadencję 2011-2015, po zapoznaniu się z wieloma informacjami zamieszczonymi w internecie, w zgodzie przez nas zawsze wyznawaną zasadą solidaryzmu społecznego i związkowego zwracamy się do Pani Burmistrz i władz samorządowych Waszego miasta z apelem o podjęcie konkretnych a niesymulowanych działań celem przywrócenia porządku prawnego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kwitnąca Dolina' wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa członkom Związku, mieszkańcom Waszego miasta użytkujących działki. Zastanawia nas jak długo władze samorządowe będą patrzeć przez przysłowiowe palce na dziejące się bezprawie czynione przez nielicznych pseudo „działkowców' działających przeciw porządkowi prawnemul
Czy Pani Burmistrz i władze samorządowe nie widzą, że celem tzw. stowarzyszenia jest usankcjonowanie bezprawia w postaci samowoli budowlanych czy zamieszkiwania!
Proponujemy Pani wyjazd do tego ogrodu celem zobaczenia na własne przysłowiowe oczy jak wygląda tzw. „altana' prezesa stowarzyszenia i przekona się jak jej wymiary mają się do norm określonym w naszych przepisach i Prawie Budowlanym!
Czy zapomnieliście szanowni włodarze miasta, że ROD „Kwitnąca Dolina' posiada status ogrodu prowadzonego przez PZD w oparciu o normy prawne zawarte w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, ustawie uchwalonej przez SEJM RP! Nie rozumiemy, dlaczego patologiczne działania czynione przez ludzi łamiących prawo jest tolerowane a nie udziela się pomocy tym, którzy to prawo przestrzegają!
Pragniemy przypomnieć, że postępowanie każdego przedstawiciela władzy samorządu terytorialnego w odniesieniu do jego mieszkańców szanujących prawo musi być wolne od osobistego stosunku i swego światopoglądu w odniesieniu do największej w Polsce społecznej organizacji pozarządowej Polskiego Związku Działkowców, w którego szeregach jest jeden milion 250 tysięcy Obywateli, w tym Obywateli Waszego miasta.
Na stronie internetowej www.tomicka.pl po wyborach samorządowych napisała Pani Burmistrz takie oto zdanie „Swarzędz zasługuje na sprawnych, kompetentnych i zaangażowanych gospodarzy'. Skoro jest tak, to wzywamy do realizacji tego przesłania w odniesieniu do praworządnych mieszkańców miasta, którzy z własnej woli są członkami naszego Związku.
Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną, niestety w dzisiejszych czasach najszybszą i najpewniejszą, przekazujemy także do:
- I Zastępcy Burmistrza Adama Trawińskiego,
- II Zastępcy Burmistrza Agaty Kubackiej,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka,
- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: Barbary Czachury, Tadeusza Witkowskiego i Grzegorza Taterka,
- Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz przekazujemy do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy,
- Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu Doroty Zerba.

Z działkowym pozdrowieniem
Społecznie wykonujący mandat
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Przewodniczący                        Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącego             Elżbieta Senecka
Z-ca Przewodniczącego             Marianna Krawczyk
Sekretarz                                 Jolanta Rutkowska

Członkowie:
Sabina Chinalska
Mariusz Draniewicz
Andrzej Jancz
Piotr Mikituła
Stanisław Orłowski
Tadeusz Sakowicz
Andrzej Zajcew

 


 

Aby dowiedzieć się więcej na temat sytuacji ROD 'Kwitnąca Dolina' wystarczy kliknąć w link.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio