Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD – najważniejsze postanowienia - 23.02.2012

Prezydium KR przyjęło sprawozdanie finansowe jednostki krajowej za 2011 r. i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, która swe opinie oparła o wyniki przeprowadzonej kontroli, postanowiło przedstawić je na plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady PZD.

Prezydium zapoznało się projektem planu pracy KR PZD oraz zabezpieczającymi jego wykonanie preliminarzami finansowymi KR PZD na 2012 r. Plan pracy i preliminarze uzyskały pozytywną opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej. Prezydium przyjęło plan pracy KR na 2012 r., preliminarze finansowe i postanowiło przedstawić je na posiedzeniu KR celem zatwierdzenia.

Następnie Prezydium zapoznało się z programem modernizacji działek oraz wynikami badań pilotażowych „Jak modernizować działki", które przeprowadzone zostały przez OZ. Prezydium realizację programu modernizacji uznało za priorytet. Program modernizacji zostanie przedstawiony na posiedzeniu KR PZD i po jego uchwaleniu będzie realizowany przez wszystkie jednostki organizacyjne Związku.

W dalszej części Prezydium oceniło sytuację prawną ogrodów objętych roszczeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zaleciło kontynuowanie obrony tych ogrodów, przy aktywnym udziale zarządów ROD i działkowców. Oceniło, że należy działać wielokierunkowo, gdyż tylko takie działania mogą skutecznie obronić zagrożone tereny.

Prezydium wyraziło zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD, w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Dojazdów" w Dojazdowie (OZ Małopolski). Stwierdziło faktyczną likwidację części ROD „Centuś" w Wieliczce (OZ Małopolski) w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Podjęło decyzje w sprawach:

a) uregulowania stanu prawnego części ROD  „Jelonek" w Złotnikach,
b) wykreślenia z rejestru ROD „Ustronie", w związku ze spełnieniem przez miasto Poznań warunków likwidacji tegoż ogrodu,
c) regulacji części ROD „Stokrotka" w Płouszowicach, w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Ustaliło kierunki działania dla OZ Mazowieckiego w sprawie regulacji prawnej  gruntów ROD „Arceli" w gminie Płońsk, w związku z nierealizowaniem na przedmiotowym terenie celów statutowych PZD.

Przyznało z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki dla ROD  J.Krasickiego w Osiecznej (OZ Poznań) na budowę sieci wodociągowej oraz ROD „Zdrowie i Radość" w Brodnicy (OZ Toruńsko-Włocławki) na wymianę sieci energetycznej.

Prezydium KR nie uwzględniło odwołania od uchwały Prezydium OZ Śląskiego w sprawie odwołania z członka zarządu ROD.

Prezydium KR powołało nowych instruktorów krajowych SSI z terenu Okręgu Małopolskiego.

(MZ/MP)

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio