Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KKRew pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe KR PZD za miniony rok - 06.03.2012

W dniach 20-22 lutego br. obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna. Pracom pięcioosobowego zespołu przewodniczyła Maria Fojt, przewodnicząca KKRew.
Komisja przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2011 r. w oparciu o źródłowe dokumenty. Badaniem tym objęte zostały środki budżetowe i fundusze wydzielone.

Komisja wysoko oceniła działalność KR PZD, zwróciła uwagę na celowość wydatków i oszczędne gospodarowanie środkami. Dostrzegła zbieżność wydatków z planem merytorycznym KR PZD na 2011r. Stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, ogrodów i Związku. KKRew oceniła, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych i zbiorczych są zgodne ze Statutem PZD i są zarejestrowane  zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

KKRew zapoznała się z projektem preliminarza KR PZD na 2012 r., który zostanie przedstawiony na Posiedzeniu KR PZD w dniu 24 lutego br. Uznała, że jest on zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i  Planem Pracy KR PZD na 2012 r. Dokumenty stanowią realizację programu działania, zatwierdzonego przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio