Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z Wojewodą Wielkopolskim - 14.02.2012

 W spotkaniu z Wicewojewodą Wielkopolskim Panem Przemysławem Pacią udział wzięli prezesi Okręgowych Zarządów PZD w Pile - Marian Praczyk i w Kaliszu – Jerzy Wdowczyk oraz wiceprezesi OZ PZD w Poznaniu Sylwester Chęciński i Jerzy Kucznerowicz.

Zgromadzeni zapoznali Wojewodę z aktualnymi problemami Polskiego Związku Działkowców na terenie Wielkopolski oraz sytuacją PZD w kraju.

W odniesieniu do problemów z terenu naszego województwa omówiono następujące sprawy:

- uregulowania przez Wojewodę Wielkopolskiego stanu gruntów na których zlokalizowany jest ROD Pomet w Poznaniu,

- sytuacji w ROD Kwitnąca Dolina zarówno w odniesieniu do sytuacji wewnątrz ROD jak i działań władz Swarzędza zmierzających do uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez PKP, które należą się rodzinnemu 0grodowi działkowemu za wcześniej przejęty teren.

Pan Wicewojewoda Przemysław Pacia ze zrozumieniem i życzliwością odniósł się do zgłoszonych problemów. Zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań w celu pomyślnego dla PZD załatwienia ich w zakresie posiadanych uprawnień.

Uczestnicy spotkania zapoznali również Wojewodę z aktualnymi problemami dotyczącymi działalności PZD w kraju. Omówiono zagrożenia, jakie wypływają dla PZD i ogrodnictwa działkowego z przedłożonego Trybunałowi Konstytucyjnemu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie niekonstytucyjności zapisów w ustawie o ROD.

Wicewojewoda Pan P. Pacia stwierdził, ze jako przedstawiciel administracji rządowej tak jak dotychczas będzie wspierał działkowców, aby nie zmieniano ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005r., bo ona się sprawdziła w funkcjonowaniu, o czym świadczy 620 tysięcy podpisów w jej obronie oraz tysiące stanowisk i listów. Jeśli jakiekolwiek  zmiany miałyby  być wprowadzone to tylko na korzyść a nie umniejszanie uprawnień działkowców i Związku.

Pan Wicewojewoda zapewnił uczestników spotkania, że osobiście bardzo wysoko ocenia starania PZD i jego władz krajowych zmierzające do utrzymania ruchu działkowego w dobrej kondycji. Podobnie jak partia, z której się wywodzi (PSL) będzie dokładał wszelkich możliwych starań w celu udzielenia poparcia ruchowi ogrodnictwa działkowego w województwie i kraju.

Opracowali:
Jerzy Kucznerowicz
Marian Praczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio