Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

II posiedzenie Krajowej Rady PZD - 09.02.2012

Ocenie poddane zostaną także wyniki IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbywał się w dniach 16-17 grudnia 2011r. Następnie Krajowa Rada PZD przedstawi  sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz plan pracy i preliminarze finansowe KR PZD na rok bieżący. Ważny punkt posiedzenia dotyczył będzie programu modernizacji działek, którego realizację KR uznaje w bieżącym roku za priorytet. Omówiona zostanie także nowelizacja regulaminu ROD, która jest konieczna ze względu na zmiany w Statucie PZD, które przyjęte zostały Uchwałą IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. W czasie posiedzenia powołana zostanie komisja problemowa KR PZD. Przewidziano także czas na omówienie spraw różnych oraz dyskusję w ramach każdego punktu porządku obrad.

Zachęcamy do ponownego odwiedzania naszej strony, gdyż po Prezydium KR PZD podzielimy się z naszymi czytelnikami najważniejszymi wnioskami i postanowieniami.

MZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio