Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie prezydium Krajowej Rady PZD - 09.02.2012

W pierwszej części posiedzenia przyjęte zostaną materiały i projekty uchwał na II posiedzenie KR PZD, które odbędzie się 24 lutego br. Następnie Krajowa Rada PZD przedstawi plan pracy oraz preliminarze finansowe na rok bieżący. Ważny punkt posiedzenia dotyczył będzie programu modernizacji działek, którego realizację KR PZD uznaje w bieżącym roku za priorytet. Przedstawione zostaną także propozycje składów komisji problemowych KR oraz zakres ich działania. Następnie przedstawiony zostanie projekt nowelizacji regulaminu ROD. Członkowie prezydium zapoznają się również z sytuacją prawną ogrodów objętych roszczeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Następnie omówione zostaną wnioski o likwidacje w ROD oraz wnioski ogrodów o pożyczki z Funduszu Samopomocowego. Przewidziano także czas na omówienie spraw różnych.

Zachęcamy do ponownego odwiedzania naszej strony, gdyż po Prezydium KR PZD opublikujemy relację z przebiegu posiedzenia.

MZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio