Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z władzami samorządu złotowskiego. - 02.02.2012

 W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Jastrowia Piotr Wojtiuk, Wójt Zakrzewa Henryk Dobrosielski,  zastępca wójta gminy Złotów Ryszard Wiński, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Bronisław Kalas, Prezes OZ Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Sekretarz OZ Andrzej Kierzkowski, Skarbnik OZ Brunon Semrau.

Spotkanie poświęcone było:

1. Ocenie współpracy z władzami samorządowymi Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgowego Zarządu PZD,

2. Ustawa o ROD w Trybunale Konstytucyjnym-przedstawienie stanowiska władz samorządowych w sprawie naszej ustawy.

 


3. Wypracowanie wspólnego planu działania dla rozwoju, funkcjonowania i zachowania rodzinnych ogrodów działkowych.
Prezes OZ i Wiceprezes OZ, jako wprowadzenie do omawianych tematów przedstawili informacje na temat działalności Związku, okręgowego zarządu PZD w Pile, roli i znaczenia ustawy o ROD dla działkowców i społeczności lokalnej oraz zagrożeń wynikających z zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie ocenili współpracę władz samorządowych z ogrodami i okręgowym zarządem PZD.


Na terenie powiatu złotowskiego funkcjonuje 11 ogrodów - 1975 działek.

 
W dyskusji głos zabrali między innymi:

Prezes ROD "Relaks" Jan Ostrowski pozytywnie ocenił współpracę z władzami samorządowymi oraz z policją,

Prezes ROD "Wielatowo" w Złotowie- stwierdził, że działkowcy bez wsparcia władz samorządowych nie uzyskają pomocy w Sejmie. Jesienią wybraliśmy nowych parlamentarzystów, którzy wiele nam działkowcom obiecywali, ale okazuje się, że po kilku miesiącach zmienili poglądy w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pan Andrzej Kierzkowski - sekretarz OZ zaapelował w imieniu działkowców i zarządów ogrodów do samorządowców powiatu złotowskiego, aby ich głos poparcia dla ustawy i Związku nie tytko znali działkowcy, ale przede wszystkim, aby został on skierowany do centralnych władz ustawodawczych i wykonawczych.

Pani Grażyna Jaworska - członek Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD podziękowała samorządowcom za okazaną ogrodom pomoc. Stwierdziła, że działkowcy odnoszą wrażenie, że rząd i parlamentarzyści nie mają pojęcia, jaką krzywdę zrobią nam działkowcom zmieniając naszą dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pan Wójt Zakrzewa - Henryk Dobrosielski stwierdził, że samorządowcy małych miejscowości nie wykazują takich zapędów jak samorządowcy dużych aglomeracji, którzy najchętniej zabetonowaliby miasta. Nie podzielam takiej polityki.  Związek działkowców jest liczny skupia 1.250 tysięcy członków i wspólnie winniśmy być czujni w sprawach zmiany ustawy o ogrodach.

Starosta Złotowski -Ryszard Goławski stwierdził, że władze samorządowe będą wspierały Ogrody i Związek w walce o ustawę o ROD z 2005 roku. Poinformował działaczy samorządowych ROD, że będzie apelował na najbliższym spotkaniu wszystkich starostów wielkopolski, aby wystosowali apel do rządu i parlamentarzystów, aby nie zmieniano naszej ustawy.  Przedstawił stanowisko władz samorządowych w obronie działkowców, ich Związku i Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku. Stanowisko przyjęli obecni w spotkaniu samorządowcy. 

 

Andrzej Kierzkowski
Sekretarz OZ PZD w Pile 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio