Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Związek pomaga Rodzinnym Ogrodom Działkowym - 02.02.2012

Polski Związek Działkowców w 2011 r. udzielił dotacji na realizacje zadań remontowych i inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych w wysokości wynoszącej łącznie 7 065 751 zł. Pomoc otrzymały 894 ROD. Dzięki niej, standard infrastruktury w ogrodach działkowych wzrośnie, co przyczyni się do poprawy komfortu jej wykorzystywania. Unowocześniona, bardziej funkcjonalna infrastruktura będzie mogła lepiej służyć działkowcom.

W ramach środków zgromadzonych na Funduszu Samopomocowym, którym zarządza Krajowa Rada PZD poprzez swoje Prezydium, w 2011 r. udzielono 39 pożyczek dla ROD z terenu działania 15 OZ PZD, na kwotę wynoszącą łącznie 1 063 925 zł. Średnia wysokość pożyczki to 27 280 zł dla każdego ROD.

Dodatkowo, z Konta „Powódź 2010” Prezydium KR PZD w 2010 i 2011 roku przyznało dotacje powodziowe dla 139 ROD na łączną kwotę 1 821 326 zł. Środki te pozwolą ROD usuwać ogrom zniszczeń, jakie powstały na skutek powodzi.

AB

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio