Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Propozycje zmian w Regulaminie ROD, rozpatrzone przez Komisję Problemową ds. Nowelizacji Regulaminu ROD - 02.02.2012

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 1 lutego br. w Warszawie. Obradom jedenastoosobowej Komisji przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła także przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.
 
Poza zmianami wynikającymi z nowelizacji Statutu PZD szczegółowo omówione zostały propozycje zmian w Regulaminie ROD, które napłynęły do KR PZD z siedemnastu okręgów, od pojedynczych działkowców oraz zgłoszone zostały przez wydziały KR PZD. Najczęściej zgłaszane propozycje, wymagające doprecyzowania bądź uregulowania, dotyczyły takich spraw jak:  zbiorniki na nieczystości ciekłe, na działkach w mieście; spalanie na działkach;  kominek w altanach ogrodów miejskich; grill murowany na działce; opiekun działki; osoby niepełnosprawne ruchowo; opłaty; zamiana działek w tym samym lub innym ogrodzie.

Komisja Problemowa ds. Nowelizacji Regulaminu ROD przyjrzała się wszystkim zgłoszonym propozycjom zmian w Regulaminie ROD. Wyniki swojej pracy zaprezentuje na drugim Posiedzeniu Krajowej Rady,  a propozycje zmian poddane zostaną pod głosowanie. Następnie przygotowany zostanie znowelizowany Regulamin ROD, którego oceny dokona ww. Komisja.

MZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio