Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie OZ Podkarpackiego - 02.02.2012

Porządek obrad zakładał przygotowanie Okręgu do Walnych Zebrań w Ogrodach, a także omówienie aktualnej sytuacji Związku w kontekście IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Walne Zebrania ROD stanowią niezwykle istotny organ władzy w PZD, odbywają się tylko trzy razy w ciągu roku i oprócz Okręgowych Zjazdów Delegatów stanowią najwyższy organ władzy w Okręgu.

Najważniejszym dokumentem przegłosowanym przez OZ jest List Otwarty Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie do polskich parlamentarzystów. Członkowie OZ przypominają w nim posłom o zobowiązaniach jakie podjęli i kredycie zaufania jakim zostali obdarzeni przez wyborców. Należy brać przykład z podkarpackich działkowców i cierpliwie, ale stanowczo przypominać parlamentarzystom o ich zobowiązaniach wobec milionowej grupy wyborców.

Członek Krajowej Rady, Stefan Żyła szczególny nacisk położył na znaczenie szkolenia Ogrodowych Komisji Rozjemczych, tak aby ich członkowie doskonale znali i umieli interpretować prawo związkowe, a w konsekwencji dobrze pełnili swoje funkcje. Cytują przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej Olgę Ochrymiuk pan Żyła powiedział „im lepiej poinformowane doły, tym mniej odwołań do góry”.

Inną poruszaną kwestią była sprawa stron internetowych i powiadamiania o walnych zebraniach za pośrednictwem wiadomości email. Wbrew obiegowym opiniom jakoby Internet był zbędny ludziom starszym, w dyskusji podkreślono istotność tego kanału  komunikacji. Niejednokrotnie osoby starsze traktują Internet jako nowy sposób poznawania świata, zarówno samodzielnie jak i z pomocą swoich dzieci czy wnuków. Jednocześnie strony internetowe wszystkich jednostek PZD służą nie tylko komunikacji wewnątrz związkowej, ale też komunikacji ze światem zewnętrznym – Internet stopniowo staje się najważniejszym źródłem przy poszukiwaniu informacji na nowe tematy. Jest więc szczególnie ważne, abyśmy wykorzystywali to narzędzie do promowania idei działkowych i nagłaśniania problemów i zagrożeń, z którymi zmaga się Polski Związek Działkowców.

Z entuzjazmem przyjęto informacje o postępach w pracy nad Sztandarem Okręgowego Zarządu PZD, który ma zostać nadany Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu uchwałą Krajowej Rady. Ponadto w dyskusji poruszono liczne, istotne tematy, głównie związane z trwającymi pracami powołanej przez KR Komisji Regulaminowej. Szeroko komentowano także dwie najnowsze publikacje Krajowej Rady, to jest „Poradnik Prezesa ROD”, oraz „Album Projektów zagospodarowania działek w ROD”. Obie publikacje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, oceniono je jako merytoryczne i szczególnie potrzebne w tych trudnych dla ruchu działkowego czasach. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o Poradniku Prezesa ROD, jakie nadpływają do KR z terenu całego kraju. Obydwa wydawnictwa zostały bezpłatnie rozesłane do organów statutowych PZD i Społecznej Służby Instruktorskiej.

TR

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio