Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium Krajowej Rady PZD powołuje Komisję Problemową ds. Nowelizacji Regulaminu ROD - 26.01.2012

    W skład komisji weszło 11 członków Krajowej Rady PZD:

1. Eugeniusz Kondracki - Przewodniczący
2. Stanisław Chodak - Lublin
3. Janina Farmas - Gdańsk
4. Tadeusz Jarzębak – Szczecin
5. Barbara Kokot – Bydgoszcz
6. Wincenty Kulik – Sudecki
7. Janusz Moszkowski –Wrocław
8. Józef Noski – Śląski
9. Grzegorz Oracz– Mazowiecki
10. Izabela Ożegalska - Łódzki
11. Zdzisław Śliwa – Poznań

      Nowelizacja jest konieczna ze względu na przyjętą przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD Uchwałę w sprawie zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców. Zmiany w Statucie pociągają za sobą konieczność aktualizacji niektórych punktów regulaminu, ale intencją Prezydium Krajowej Rady nie jest poprzestawanie na niezbędnych zmianach. Przy okazji prac nad nowelizacją Statutu nieustająco podnoszone były również kwestie regulowane Regulaminem. Te właśnie kwestie zostaną obecnie rozpatrzone i poddane analizie.

     Oprócz opracowania poprawek zapewniających zgodność Regulaminu ROD z Statutem PZD w obecnie obowiązującym brzmieniu, Komisja Problemowa ds. Nowelizacji Regulaminu pochyli się nad wnioskami napływającymi z Okręgów, RODów, a także od pojedynczych działkowców.

     Wyniki prac Komisji ds. Nowelizacji Regulaminu zostaną przedstawione na II Posiedzeniu Krajowej Rady i poddane pod głosowanie.

 

TR

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio