Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz - 20.02.2012


                                                                                                               Gdańsk, dnia 05.01.2012r.

 

Polski Związek Działkowców
Okręgowa Komisja Rewizyjna
w Gdańsku

                                                                                   Szanowna Pani
                                                                                   Ewa Kopacz
                                                                                   Marszałek Sejmu RP
                                                                                   Warszawa

 

Szanowna Pani Marszałek!

          Demokratycznie wybrani na kadencję 2011-2015 członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, obradujący na statutowym posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2012 roku zwracają się do Pani Marszałek z apelem i prośbą o wspieranie dążeń działkowców w celu zachowania naszych praw nabytych. Nasza prośba wynika przede wszystkim z faktu zaskarżenia zapisów Ustawy o ROD z 2005 roku do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego. Inicjatywa ta, niezrozumiała nie tylko dla polskich działkowców, stawia przyszłość ogrodów działkowych pod dużym znakiem zapytania.
Istniejąca przed Trybunałem Konstytucyjnym procedura uniemożliwia nam działkowcom oraz naszemu Związkowi przedstawienia swych racji i dlatego tak ważna dla społeczności działkowej jest kwestia reprezentacji Sejmu RP w rozprawie.
          Wyznaczeni w poprzedniej kadencji Sejmu posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera nie są obiektywnymi reprezentantami a wręcz są to osoby wyjątkowo negatywnie nastawione do naszej ustawy w obronie, której swoje podpisy złożyło 620 tysięcy Obywateli. Posłowie ci, którzy winni bronić ustawy będą ją z całą mocą podważać i tym samym negować dorobek Sejmu RP. Szczególnie poseł Andrzej Dera, tym razem będący posłem kolejnego politycznego ugrupowania, znany jest nam działkowcom, jako nieprzejednany wróg ogrodnictwa działkowego w Polsce realizowanego przez Polski Związek Działkowców.

          Znane nam od wielu lat poglądy tych posłów spowodują także, że największa społeczna organizacja pozarządowa licząca milion polskich Obywateli zostanie pozbawiona jakiejkolwiek możliwości zaprezentowania swoich racji w przedmiotowej sprawie.

Szanowna Pani Marszałek!
         Będąc statutowymi reprezentantami pionu rewizyjnego działającego w 247 Rodzinnych Ogrodach Działkowych naszego Okręgu Gdańskiego zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek, aby korzystając ze swych prerogatyw wskazała do reprezentowania Sejmu RP takiego posła, którego poglądy będą zbieżne z oczekiwaniami polskich działkowców w przedmiocie zachowania praw nabytych. W naszej ocenie godnymi będą posłowie z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy wreszcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
        Działkowcy biorący udział w obradach IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 16 grudnia 2011 roku w tej sprawie zwrócili się już do Pani Marszałek z prośbą przedstawiając szeroką merytoryczną argumentację. W liście skierowanym do delegatów na IX Krajowy Zjazd PZD zawarła Pani m.in. takie oto zdanie: „Korzystając ze sposobności, pragnę podziękować za Państwa aktywność w propagowaniu zdrowego stylu życia, szczególnie wśród osób starszych; a także za podejmowane działania na rzecz ochrony przyrody".
        W świetle tego stwierdzenia sformułowanego przez Panią Marszałek Jako lekarza, jeszcze raz zwracamy się z prośbą i apelem o aktywne wspieranie naszych starań dla zachowania 114-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce i dorobku kilku pokoleń miliona rodzin, dzisiaj korzystających z zapisów dobrej i akceptowanej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku przez działkową społeczność.

Niniejsze wystąpienie pozwalamy sobie takie przekazać do: 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
- Wicemarszałków Sejmu RP - Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka, Wandy Nowickiej I Jerzego Wenderlicha,
- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych - Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej

oraz kierujemy do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

 Z działkowym pozdrowieniem
Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

 

Przewodniczący Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącego  Elżbieta Senecka
Z-ca Przewodniczącego  Marianna Krawczyk
Sekretarz Jolanta Rutkowska

Członkowie:
Grażyna Chinalska
Mariusz Draniewicz
AndrzeJ Jancz
Piotr Mikituła
Stanisław Orłowski
Tadeusz Sakowicz
Andrzej Zajcew.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio