Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List pozjazdowy Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku do Prezesa PZD - 17.02.2012

Gdańsk, dnia 19.12.2011 r.

Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki Prezes
Polskiego Związku Działkowców Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie!

W imieniu własnym i z upoważnienia delegacji Okręgu Gdańskiego biorącej udział w obradach IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD przesyłam nasze serdeczne gratulacje w związku z ponownym powołaniem Pana na Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
Przekazujemy Panu, Prezydium Krajowej Rady, pracownikom Biura Krajowej Rady oraz „Działkowca" wyrazy uznania za organizację tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim był IX Krajowy Zjazd.
Uważamy, że odbyty Zjazd w pełni wypełnił swoje zadania pokazując kolejny raz solidarność działkowców i determinację w walce o zachowanie praw zawartych w Ustawie o ROD z 2005 roku.
Listy skierowane do Zjazdu oraz wystąpienia gości utwierdzają nas w przekonaniu, że ogrodnictwo działkowe w Polsce realizowane przez nasz Związek jest niezbędne i ze wszech miar potrzebne członkom polskiego społeczeństwa. Będąc największą w Polsce społeczną organizacją mamy prawo oczekiwać, że władza publiczna będzie wreszcie traktować nas poważnie i z należytym szacunkiem.
Dziękujemy za kunszt i precyzję przygotowanych dokumentów Zjazdowych. Stwierdzamy, że osiągnięty przez Zjazd dorobek spowoduje, iż polscy działkowcy będą silniejsi, zjednoczeni i bardziej zdecydowani na dalsze poświęcenia w walce o rodzinne ogrody działkowe i nasz Związek.
Wyrażamy też przekonanie, że pod Pana kierownictwem istnieją realne podstawy do utrzymania działalności ruchu ogrodnictwa działkowego w niezmienionym kształcie ustawy o ROD.
Życzymy wytrwałości w pracy na rzecz Polskiego Związku Działkowców, a także wiele dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.
Jednocześnie proszę przyjąć życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia a nadchodzący Nowy 2012 Rok niech przyniesie radość, pomyślność i spełnienie wszelkich marzeń związkowych i osobistych.

Z działkowym pozdrowieniem
Prezes OZ PZD
Czesław Smoczyński

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.