Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Pani Doroty Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin do I Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD - 17.02.2012

I Prezes Sądu Najwyższego / Trybunał Konstytucyjny
                                                                            Plac Krasińskich/ Aleja Szucha 12 a
                                                                            00-951 Warszawa / 00-918 Warszawa

 

Stanowisko

Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o niezgodność z Konstytucją zapisów ustawy z dnia 8 lipca 2005roku „O Rodzinnych Ogrodach Działkowych'.

Wnoszę protest przeciwko zaskarżeniu przez I Prezesa Sądu Najwyższego Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych o niezgodność z Konstytucją RP.

Ponadto zwracam się do Trybunału Konstytucyjnego o oddalenie w/w wniosku gdyż jest niezasadny i godzi w przedmiotową ustawę poprzez odebranie ustawowych i konstytucyjnych gwarancji istnienia I rozwoju Ogrodów działkowych w Polsce.

Zaniepokojona jestem sytuacją negowania legalnie uchwalonej przez Sejm RP ustawy, sprawdzonej w codziennej rzeczywistości i aprobowanej przez społeczność działkową z terenu naszej gminy.

Stoję na stanowisku, że niepotrzebne są żadne zmiany, które doprowadzą do likwidacji ogrodów, chcę, aby ogrody istniały w ramach dotychczasowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, aby się rozwijały i dobrze służyły przyszłym pokoleniom, wpływając korzystnie na poprawienie krajobrazu całej naszej gminy.

Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie naszej gminy są miejscem szeroko zakrojonej aktywności ludzi trzeciego wieku jak również miejscem edukacji społecznej i ekologicznej ludzi młodych. Spełniają one ważne funkcje socjalne, społeczne, ochrony środowiska, jak również zdrowotne. Dlatego też zdecydowanie przeciwstawiam się próbom podważania, zmiany lub uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ogrody działkowe są wieloletnią polską tradycją, którą należy wspierać i w miarę możliwości rozwijać dostrzegając przy tym obopólne korzyści zarówno dla władz lokalnych, jak i właścicieli ogrodów działkowych.

Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.