Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Sytuacja ROD „Zgoda” w Katowicach - 20.02.2012

ROD „Zgoda” znajduje się w widełkach dwóch torów kolejowych, tuż przy dworcu Katowice – Piotrowice. Do Ogrodu prowadzą dwie trasy. Od strony południowej (ulicy Kościuszki, osiedle Żurawia) przez kładkę nad torami, a od północy (od Asnyka) przez przejście zabezpieczone szykanami, czyli barierkami zmuszająćymi osobe przechodzącą przez tory do skrętu najpierw w jedną, potem w drugą stronę. W październiku 2010 kładka została zablokowana przez PKP, które w regionie Śląskim prowadzi program likwidacji kładek nad torami, ponieważ brak jest woli utrzymania ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników. Większość użytkowników działek w ROD Zgoda zamieszkuje na osiedlu Żurawia, więc de facto została skazana na przedzieranie się przez tory. Ci którzy mieszkają na północ od Ogrodu mogą korzystać z przejścia opatrzonego szykanami, ale po pierwsze składy PKP Cargo bardzo często je blokują, co zostało udokumentowane przez działkowców, a po drugie szykany uniemożliwiają przedostanie się z wózkiem dziecięcym czy bagażowym, kiedy trzeba dostarczyć na działkę coś cięższego.

Zarząd ogrodu interweniował bezskutecznie na kolejnych szczeblach samorządowych oraz w PKP. Dopiero kiedy Wojewoda Śląski wspólnie z posłanką Ewą Kołodziej z PO wezwali na spotkanie trójstronne przedstawicieli PKP, miasta Katowic i Zarząd ROD „Zgoda” sprawy przybrały pomyślniejszy obrót. Jakkolwiek ustalono, że kładka nie zostanie rozebrana, tylko wyremontowana i udostępniona działkowcom, to PKP i miasto są obecnie na etapie ustalania szczegółowo odpowiedzialności i własności inwestycji oraz warunków na jakich może zostać zrealizowany remont przejścia.

Urząd Miasta Katowice wyraził gotowość sfinansowania i utrzymywania kładki, pod warunkiem, że PKP nie naruszy wyremontowanego przejścia przy żadnych pracach utrzymaniowych w obrębie swojej infrastruktury. Kwestią sporną pozostaje sprawa własności gruntów i odpowiedzialności pomiędzy spółkami PKP. Te sprawy są obecnie dyskutowane przez działy prawne firm i miasta.

Jest absolutnym skandalem, że od 14 miesięcy utrzymuje się sytuacja łamania prawa! Ustawa o ROD z 2005 roku nakłada na gminy obowiązek zapewnienia dróg dojazdowych do ROD, a więc utrzymujący się stan jest pogwałceniem polskiego prawa. W praktyce osoby starsze, często schorowane są skazane na ryzykowanie życia i zdrowia przy przechodzeniu w niebezpiecznym miejscu przez tory. Jest to obecnie jedyny sposób, aby działkowcy mogli dostać się do swoich ogrodów. Nie wiadomo jak długo jeszcze ta kuriozalna sytuacja będzie się utrzymywać, natomiast będziemy ją śledzić z uwagą i informować o zmianach.

Należy podkreślić aktywność i determinację zarządu ROD w dążeniu do zapewniania bezpieczeństwa i dostępu działkowcom do Ogrodu. Zarząd potrafił zapisy Ustawy o ROD praktycznie wykorzystać w interesie działkowców. Uznanie należy się prezesowi ROD, panu Dionizemu Karasiowi, a także jego zastępcy, bezpośrednio nadzorującemu tę sprawę panu Andrzejowi Górce.

TR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio