Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Piąta Konferencja przedzjazdowa w Warszawie - 09.12.2011

     Zapoznali się z przedstawionymi przez KR materiałami, które będą przedmiotem IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Szczególne zainteresowanie wywołał projekt programowy. Delegaci wnieśli wiele ciekawych i ważnych propozycji do projektu programu.

    Uczestnicy konferencji zapoznali się również z propozycjami przygotowanymi przez Krajową Radę PZD, dotyczącymi zmian w Statucie PZD. Ponieważ Statut PZD jest podstawowym prawem związkowym, zawsze wywołuje żywą dyskusję. Tym razem była ona wyjątkowo potrzebna i bardzo pożyteczna. Delegaci przyjęli też projekt programu Zjazdu, a także Regulamin Zjazdu gwarantujący sprawność jego przebiegu, a także wypełnienie wszystkich obowiązków, które na Zjeździe spoczywają.

    Konferencja przebiegała w bardzo dobrej atmosferze, pełnym zrozumieniu dla problemów Związku. Delegaci wykazali się dużą znajomością spraw związkowych, a także utożsamiali się ze Związkiem. Delegaci wszystkich Konferencji Przedzjazdowych spotkają się ponownie we wspólnym gronie na przyszłotygodniowym IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio