Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej kadencji 2007-2011 - 08.12.2011

     W czasie posiedzenia omówiona została aktualna sytuacja Związku i Ogrodów. Członkowie KKR wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji przedzjazdowych, które odbyły się w Poznaniu, Grudziądzu, Katowicach i Wrocławiu. Określili też tematy, w jakich winien wypowiedzieć się IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

      Następnie przewodnicząca KKR Olga Ochrymiuk dokonała podsumowania pracy  KKR w kadencji 2007-2011.  Oceniła, że ilość spraw rozpatrywanych przez KKR znacznie wzrosła, zwiększył się także ich ciężar gatunkowy, co już dziś oznacza, że kadencja 2012-2015 będzie czasem o wiele bardziej intensywnej i trudnej pracy dla nowo wybranych członków KKR.

     Przewodnicząca oraz członkowie KKR podziękowali prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za skuteczne i cenne wspieranie prac KKR w kończącej się kadencji. Wyrazili też przekonanie, że jako prezes PZD jeszcze przez długie lata, tak jak dotychczas, skutecznie będzie bronił spraw wszystkich działkowców.

     Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podziękował także przewodniczącej i członkom KKR za rzetelne i ofiarne wypełnianie obowiązków, za codzienną ciężką pracę na rzecz polskiego ogrodnictwa.

     W ostatniej części posiedzenia KKR przystąpiła do rozpatrywania spraw wniesionych w trybie nadzwyczajnym.

 

MZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio