Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Uroczyste zakończenie sezonu w ogrodzie im. Grodu Lecha w Gnieźnie przy ulicy Orcholskiej - 05.12.2011

Gośćmi na spotkaniu byli: Poseł na Sejm R.P. Tadeusz Tomaszewski, Prezydent Miasta Gniezna pan Jacek Kowalski – honorowy członek naszego ogrodu, V-ce Przewodniczący Rady Miasta Gniezna pan Stanisław Dolaciński oraz członek Prezydium OZ-Poznań pan Zdzisław Stankowiak.

Uroczystość otworzył laureat konkursu Rady Krajowej ,, Jak powstawały ogrody" – prezes ogrodu pan Wojciech Gola. Tradycją w ogrodzie jest uroczyste wręczenie przydziału działki nowym członkom PZD – otrzymały je dwie osoby.
Następnie Prezes ogrodu wraz z panem Zdzisławem Stankowiakiem wręczyli okolicznościowe medale OZ – Poznań z okazji 30 lecia PZD. Medale otrzymało pięciu długoletnich działkowców naszego ogrodu. Prezes ogrodu wręczył panu Posłowi na Sejm Tadeuszowi Tomaszewskiemu egzemplarz książki ,,Jak powstawały ogrody działkowe".

Również takie same książki otrzymali podczas uroczystości sadzenia drzewka kongresowego w dniu 20 października 2011 roku pan Senator Piotr Gruszczyński, Poseł na Sejm R.P pan Paweł Arndt oraz Prezydent Miasta pan Jacek Kowalski.
Prezes ogrodu przekazał zebranym informację, że w roku 2011 pięć działek brało udział w konkursie miejskim 'Najładniejsza działka' Dwie działki zostały laureatami konkursu okręgowego.
Czterech działkowców uhonorowano brązowymi odznakami 'Zasłużony Działkowiec', jedną srebrną oraz jedną złotą.
15 października 2011 roku w warszawskim spotkaniu uczestniczył Prezes ogrodu pan Wojciech Gola gdzie został uhonorowany przez Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego odznaką ,,Za zasługi dla PZD" oraz dyplomem 30 lecia PZD.
Podczas uroczystości Okręgowych Dniach Działkowca, które odbyły się w Lesznie Prezes pan Wojciech Gola odebrał nagrodę wraz z dyplomem za ,, Najładniejszą kronikę ogrodową w roku 2011"
W bieżącym roku odbył się IV pojedynek sportowo – rekreacyjny ogrodów powiatu gnieźnieńskiego, gdzie nasz ogród zdobył puchar Prezydenta Miasta Gniezna za I miejsce oraz na własność za trzykrotne zwycięstwo puchar przechodni ufundowany przez Posła na Sejm R.P Tadeusza Tomaszewskiego.
Następnie zaproszeni goście złożyli laureatom życzenia i podziękowania dla Zarządu ogrodu za dobrą pracę dla społeczności działkowej. Ostatnim z mówców pan Zdzisław Stankowiak poinformował zebranych o aktualnej sytuacji PZD po II kongresie PZD. Część oficjalna zakończyła się symboliczną lampką szampana oraz gromkim sto lat dla Prezesa Ogrodu pana Wojciecha Goli.

Paweł Wełnic

Kronikarz medialny ogrodu

 


 

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio