Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Pierwsze posiedzenie Okręgowego Zarządu w kadencji 2011 - 2015 - 20.02.2012

Posiedzenie otworzył i prowadził wiceprezes OZ Sylwester Chęciński, który przypomniał o ustaleniach II Kongresu PZD i konieczności wdrażania przez działkowców w życie podjętych tam apeli i stanowisk. II Kongres PZD był głosem działkowców sprzeciwiających się próbom zmiany obowiązującej od 2005 roku ustawy o rod, która pozwala na istnienie i rozwój ogrodów działkowych w Polsce, ale również broni praw samych działkowców. Istotna rolę w obronie obowiązującego prawa mają działkowcy, którzy mogą swój sprzeciw wyrażać w bezpośrednich stanowiskach skierowanych do władz państwowych decydujących o kształcie regulacji prawnych.

Obrona obowiązującej ustawy o rod wynika z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Do tego wątku oraz kwestii istnienia rodzinnych ogrodów działkowych odnieśli się również zaproszeni goście, wśród których obecni byli Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, radny sejmiku Wojewódzkiego Waldemar Witkowski, radny miasta Poznania Andrzej Bielerzewski oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta Poznania Marek Stachowiak. Krajową Radę PZD reprezentowała Mariola Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Prezydent Ryszard Grobelny w swoim wystąpieniu po raz kolejny podkreślił istotną rolę rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsc zieleni w przestrzeni Poznania służącym jego mieszkańcom. Podkreślił dobrą współpracę z OZ PZD w Poznaniu w sprawach regulacji prawnych gruntów zajmowanych przez ROD na terenie miasta. Potwierdzeniem pozytywnych działań władz miasta jest plan tworzenia nowego ogrodu działkowego w rejonie Naramowic. Obecnie na Minikowie odtwarzany jest ogród działkowy za zlikwidowany na potrzeby infrastruktury stadionu ROD „Ustronie" . Prezydent Ryszard Grobelny zapewnił działkowców o swoim wsparciu w sprawy ogrodów działkowych i zadeklarował swój udział we wszystkich ważnych dla ogrodów wydarzeniach. Od razu ze strony członka Prezydium Krajowej Rady PZD padło zaproszenie na zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie.


W drugiej części posiedzenia OZ przyjął uchwałę zatwierdzającą na kadencję 2011-2015 pracę dziewięciu komisji i jednego zespołu. Należą do nich komisja: oświaty i szkolenia, polityki społecznej, inwestycyjno-techniczna, ekologiczna, konkursowa, odznaczeń, skargi zażaleń, ds. bezpieczeństwa, ds. kolegiów prezesów oraz zespół ds. mediów. Okręgowy Zarząd zatwierdził również wymagane statutem Polskiego Związku Działkowców uchwały podjęte przez Prezydium OZ PZD w Poznaniu. Zebrani na posiedzeniu wystosowali także stanowisko w sprawie znaczenia II Kongresu PZD dla przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego.


W dyskusji podniesiono przede wszystkim sprawę potrzeby przestrzegania i egzekwowania prawa związkowego na wszystkich szczeblach organów PZD co jest niezbędnym czynnikiem do egzekwowania prawa PZD przez Zarządy ROD w ogrodach.

Magdalena Klessa

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio