Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wystąpienia w obronie ustawy - OZ

List Pana Jana Kamińskiego Prezesa Kolegium Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Iławie do PPani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP - 11.11.2011

Jan Kamiński
Prezes Kolegium Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Iławie

Szanowna
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polski

Jako wieloletni działacz ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Iławie, i w Okręgu Warmińsko - Mazurskim PZD, w imieniu najuboższych działkowców emerytów i rencistów, zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP do osoby, która zna zagadnienia ogrodów działkowych oraz wie, co to jest dla ludzi starszych przebywanie z dala od zgiełku i hałaśliwej cywilizacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, o wsparcie w przeszło 28-letniej wojnie o nasze ogrody, o istnienie naszych działki. Jako członek Platformy Obywatelskiej z podziwem obserwowałem Pani dążenie do poprawy sytuacji w służbie zdrowia - i mimo trudności dużo dla ludzi w tym dla działkowców zrobiono. Ufam że będzie Pani z nami w tej ciężkiej walce o ogrody działkowe. Odbywający się 22 września w Warszawie II Kongres Polskiego Związku Działkowców, dał odpowiedź, o sile Związku i determinacji poszczególnych działkowców w obronie tych działek. Jestem przekonany ze w tej walce Pani Marszałek nie zabraknie.


Działkowcy z tego terenu, są już mocno zmęczeni ciągłymi atakami i próbą likwidacji za wszelką cenę, naszego Związku i ogrodów. Jako były działacz samorządowy przebywając w krajach zachodnich interesowałem się funkcjonowaniem ogrodów działkowych i musze stwierdzić, że takich wojen z działkowcami nikt nie prowadzi, przeciwnie władze tych krajów pomagają w rozwoju ogrodów. Zastanawiam się, czym działkowcy narazili się wszystkim tym, którzy działkowców tak nienawidzą? Chyba tylko tym, że ziemię zdegradowaną przywróciliśmy do życia, i zamiast narzekania, działkowcy ze swymi rodzinami zajmują się pracą i wypoczynkiem na działce. Te dawne nieużytki, to tereny o znacznym kapitale i można je sprzedać na nowe markety, hotele i miejsca rozrywkowe czy domy mieszkalne przez deweloperów. W tej ciągłej gonitwie sporów różnych ugrupowań politycznych, zatraca się troskę o łudzi starych i zmęczonych, - jeżeli sami sobie pomagają, to trzeba ich wyrzucać z tych zagospodarowanych terenów. Czyżby wnioskodawcom tych różnych pomysłów tak bardzo zależało na wykończeniu ludzi. Przysłuchując się tym ludziom na odbywających się spotkaniach walnych zebrań działkowców, którym nie dużo życia już pozostało, to przemawia przez nich gorycz, i nie liczą na zmianę stanowiska przez wnioskodawcę - pozostała jedyna wiara na zmianę i obronę w Pani, Pani Marszałek Sejmu.


Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lech Gardecki w dniu 22 lutego 2010r skierował do trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, z 2005r. - w tym 4 artykułów tej ustawy.


Przykro jest stwierdzić słuchając łych ludzi, że zaraza rozsiewająca zjawisko nienawiści do działkowców, dotarła w naszym kraju również do Sądu Najwyższego. Czyżby wszyscy, którzy wcześniej czytali projekt tej ustawy, którzy ją rejestrowali i którzy ją uchwalali byli tak niedouczeni, że nie zauważyli jej niekonstytucyjności?. Budzi to wątpliwości i rozczarowanie działkowców.

Szanowna Pani Marszalek Sejmu
Większość z nas działkowcami na tych terenach, są już od 50- ciu lat, a działaczem związkowym od 30-ciu lal, - patrząc wstecz na wykonany wysiłek, tysięcy podobnych działaczy naszego Związku w tworzeniu nowoczesnych ogrodów, oraz pomaganie w okresie okupacji i ruchu wolnościowego w okresie lat 80 -tych ubiegłego stulecia, ludziom obecnie sterującym Państwem Polski w ukrywaniu się na obecnych ogrodach przed represjami, nie chce się wierzyć, że prowadzony jest przez tych ludzi tak zacięty i zmasowany atak na Związek i ogrody działkowe.
Ludziom tym wcale nie chodzi o dobro działkowców- tu chodzi o likwidację PZD, który skutecznie od ponad 28 lat broni ogrody przed unieważnienie ustawy o ROD, która jest bariera dla swobodnego przejmowania gruntów ogrodów
Rodzinne Ogrody Działkowe są miejscem wypoczynku wielu rodzin o niskich dochodach, służą dobrze emerytom, rencistom i ich rodzinom.
Działkowcy Okręgu Warmińsko - Mazurskiego mają nadzieję, że Pani, Pani Marszałek Sejmu, będzie jak dotąd dobrze służyła swoim obywatelom i ochroni dorobek ponad 100 - letniej tradycji polskiego ruchu działkowego. Jako czynny członek PO, mam nadzieje, że nas działkowców Pani Marszałek nie zostawi samych i dlatego w imieniu kilku tysięcy działkowców Warmii i Mazur, proszę Panią Marszałek, o pomoc w utrzymaniu naszego Związku, naszych ogrodów i naszych działek. My działkowcy, chcemy jednego - spokojnie uprawiać swoje działki, z dala od uprawiania polityki.

Za Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych
w Iławie
/-/ Jan Kamiński

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
2. Zarząd Okręgowy Warmińsko – Mazurski PZD w Olsztynie

/ Iława, dnia 08.11.2011r./

 

Powrót

Copyright © 2018 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio