Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Biuletyn Kongresowy dla uczestników II Kongresu PZD - 21.12.2011

Przypominamy, że poza dokumentami kongresowymi w „Biuletynie" znalazły się informacje na temat przyczyn zwołania Kongresu, referat Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, wystąpienia uczestników i gości Kongresu a także głosy złożone do protokołu.  Wśród mówców, poza członkami Związku reprezentującymi ogrody z całej Polski, byli m.in.: minister Olgierd Dziekoński reprezentujący Prezydenta RP, Wicepremier Waldemar Pawlak a także reprezentanci najważniejszych partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. W „Biuletynie" znalazły się także wystąpienia gości z zagranicy: Przewodniczącego Zarządu Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu - Wilhelma Wohatschka (Austria) oraz przedstawicieli narodowych związków działkowców m.in.: z Anglii, Niemiec i Słowacji.

(mz) 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio