Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rozjemczej PZD - 09.12.2011

     W pierwszym dniu narady  wiceprezes Krajowej Rady PZD Antoni Kostrzewa podsumował II Kongres PZD oraz przedstawił zadania dla struktur Związku, w tym dla komisji rozjemczych PZD, wynikające z dokumentów przyjętych przez Kongres. Następnie przewodnicząca Komisji Rozjemczej mgr Olga Ochrymiuk omówiła m.in. takie zagadnienia jak: działalność rozjemcza, właściwość mediacyjna i orzekająca komisji rozjemczych PZD, zasady rozpatrywania i rozstrzygania odwołań do uchwał zarządu ROD przez komisje rozjemcze. Uczestniczy spotkania wykazali się wyjątkową aktywnością, chętnie zabierali głos, dyskutowali i przedstawiali problemy, z jakimi na co dzień zmagają się w swoich okręgach.
    W tym samym dniu odbyło się posiedzenie orzecznicze Krajowej Komisji Rozjemczej na którym rozeznane zostały skargi wniesione przez przewodniczącą w trybie nadzwyczajnym i wydane w tym zakresie orzeczenia KKR. Przyjęte zostały także dwie uchwały: Uchwała nr 3/2011 w której przyjęte został plan pracy na 2012 rok oraz Uchwała nr 4/2011 w sprawie zatwierdzania sprawozdania z działalności za okres kadencji 2007 – 2011.
    W drugim dniu narady szkoleniowej przewodnicząca Komisji Rozjemczej omówiła zasady rozpatrywania odwołań od orzeczeń rozjemczych ROD oraz postępowania w trybie nadzwyczajnym. Poprosiła także o ocenę i podsumowanie narady przez jej uczestników. Pan Aleksander Brzeziński (OZ Warmińsko-Mazurski) podziękował przewodniczącej za jej wkład, zaangażowanie i fachowe ustosunkowanie się do omawianych problemów. Pan Franciszek Skrzypniak (OZ Wrocław), który po raz pierwszy brał udział w tego typu szkoleniu podkreślił, że znalazł odpowiedź na wiele trudnych pytań z jakimi zmagał się do tej pory. Zaproponował także, by podobne spotkania odbywały się częściej. Zdaniem Pana Piotra Szulca (OZ Toruńsko-Włocławski) każde szkolenie jest niezwykle ubogacające i pozwala jego uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytania, z jakimi spotykają się w swojej codziennej działalności. Dla Pani Lucyny Wajdy (OZ Małopolski) niezwykle ważna była żywa i merytoryczna dyskusja poparta konkretnymi przykładami. Zdaniem pani Barbary Rościrzewskiej (OZ Elbląg) dzielenie się wspólnymi problemami, żywa rozmowa na ich temat pozwalają uczestnikom szkolenia wynieść  z niego wiele cennych informacji.
    Głos zabrali także inni uczestnicy szkolenia, którzy również bardzo wysoko ocenili jego przebieg. Skierowali także słowa  uznania dla kompetencji przewodniczącej mgr Olgi Ochrymiuk i wyrazili  nadzieję, że pozostanie na swoim stanowisku na kolejną kadencję.

(mz)

 

 

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio