Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

35 lat pułtuskiego ogrodu "Jarzynka" - 21.02.2012

Zarząd ogrodu „Jarzynka" z Prezesem Zbigniewem Maliszewskim na czele zaprosił wszystkich działkowców oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu. Na uroczystość przyjechali także Grażyna Franke - Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego i Stanisław Zawadka - Wiceprezes. Goście przywieźli dyplom uznania dla pułtuskiego ogrodu od Prezydium Krajowego Polskiego Związku Działkowców oraz dyplom gratulacyjny dla Prezesa Zbigniewa Maliszewskiego. Dla kilkunastu pułtuskich działkowców, z okazji 35 lecia ich ogrodu, przyznano odznaki „Zasłużonego działkowca". Brązowe otrzymali: Edyta Nowalińska, Jadwiga Zalewska, Zenon Smoleński i Ryszard Sakowski, srebrne: Jadwiga Płochocka, Józef Jaszczak, Mieczysław Smoliński, Zdzisław Jabłoński i Janusz Karkowski a złote: Zofia Karnabal, Stefan Zawadzki, Zygmunt Wiśniewski, Paweł Siejak, Tadeusz Kaczmarczyk i Kazimierz Król. W 1975 roku rozpoczęto prace nad utworzeniem pracowniczych ogrodów działkowych w Pułtusku. Pozyskanie odpowiedniego terenu było możliwe dzięki zaangażowaniu ówczesnego Naczelnika Miasta Daniela Cioka.


Po miesiącach prac przygotowawczych, w 1975 utworzono Ogród „Jarzynka" wydzielając 52 działki. Zajmował się tym Komitet Organizacyjny z Czesławem Jabłońskim jako Przewodniczącym. W sierpniu 1975 roku ukonstytuował się pierwszy zarząd ogrodu z Tadeuszem Dąbrowskim. Niemal od samego początku ogród systematycznie powiększał się. W 1976 roku pozyskano od spółki pastwiskowej 0,33ha dzięki czemu powstało 8 nowych działek. Podobnie rzecz się miała w 1984. roku nastąpiło kolejne powiększenie ogrodu o grunt pozyskany od spółki pastwiskowej. Kolejne powiększanie ogrodu miało miejsce już w 2006 roku, kiedy przyłączono 18 działek ogrodu. „Platery". Dziś Rodzinny Ogród Działkowy „Jarzynka" w Pułtusku gospodaruje na  4,5ha, z czego pod działki przeznaczone jest 3,3 ha.
W latach 1975 - 1984 Prezesem zarządu był Tadeusz Dąbrowski. W latach 1984 do 1995 funkcję tę pełnił Antoni Talanda, a w latach 1995 -2000 Paweł Siejak.  Od 2000 roku Prezesem jest Zbigniew Maliszewski.


Od powstania ogród „Jarzynka" wyróżniał się jako jeden z lepiej zagospodarowany. Świadczą o tym liczne nagrody. W 1978 roku (jeszcze przed powodzią) ogród zajął I miejsce w województwie ciechanowskim, w 1983 roku III miejsce w konkursie na najpiękniejszy ogród i II w wystawie polonów. W latach 2007 i 2008 pułtuski Ogród był laureatem konkursu na najpiękniejszy ogród województwa mazowieckiego, a działka Państwa Fabisiewiczów została uznana za wzorową.
Ogród „Jarzynka" ma się czym pochwalić. W ostatnich latach wymieniono ogrodzenie zewnętrzne, doprowadzono energię elektryczną do wszystkich przyłącze wodociągowe, wyremontowano dom działkowca, uporządkowano alejki i parkingi.
Najprzyjemniejszą częścią uroczystości było wręczanie dyplomów gratulacyjnych dla osób, którzy od samego początku użytkują swoje działki. Od 35 lat gospodarują: Jadwiga Dębska, Państwo Henryka i Stefan Zawadzcy, Anna  Karwacka, Państwo Regina i Zdzisław Jabłońscy, Andrzej Rutkowski, Państwo Teresa i Edward Eksztein, Państwo Czesława i Władysław Jakubiak, Państwo Marianna i Zygmunt Michalscy, Państwo Zofia i Jan Jagielscy, Krystyna Ojrzeńska, Teodora Turkowska, Anna Zawadzka, Paweł Siejak, Państwo Barbara i Zygmunt Waśniewscy oraz Państwo Olga i Zbigniew Maliszewscy.
Dyplomy byty także dla osób, które po rodzicach kontynuują tradycje. Dyplomy otrzymali: Państwo Teresa i Stanisław Guzik, Pani Danuta Nawrocka, Państwo Edyta i Andrzej Nowalińscy, Państwo Agnieszka i Jerzy Sierżan, Państwo Agnieszka i Jerzy Barbarscy, Pan Janusz Tyburski, Państwo Jadwiga i Andrzej Grzelakowie oraz Janina i Włodzimierz Waloch. Po części oficjalnej wszystkich zaproszono na piknik podczas którego przygrywała pułtuska orkiestra.

Autor:  G. Gerek
Źródło: Pułtuska Gazeta PowiatowaPowrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio