Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Listy Biura Międzynarodowego do Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego i do władz centralnych - 21.02.2012

 

Szanowny Pan Bronisław Komorowski
Prezydent RP

LIST OTWARTY

Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu jest organizacją skupiającą 15 narodowych związków zrzeszających ponad 3 miliony działkowców w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, Niemczech, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a także z Japonii.

Delegacja naszej organizacji i narodowych związków z Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii uczestniczyła w obradach H Kongresu Polskiego Związku Działkowców, który odbył się 22 września br. w Warszawie. Obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie 4 tysięcy reprezentantów rodzinnych ogrodów działowych z całej Polski. Z uwagą wysłuchaliśmy również stanowisk zaprezentowanych przez przedstawiciela Prezydenta RP, członków Rządu, posłów, senatorów, samorządowców oraz partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

Podczas Kongresu działkowcy jednym głosem opowiedzieli się za potrzebą istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce. Ocenili obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych jako najlepszy dokument prawny na przestrzeni ponad 110 lat funkcjonowania ruchu działkowego na ziemiach polskich. Uczestnicy Kongresu pozytywnie ocenili działalność polskiego samorządu działkowców, jakim jest Polski Związek Działkowców. Podczas Kongresu odniesiono się z ogromnym szacunkiem, sympatią i uznaniem do osiągnięć działkowców, ogrodów i Związku. Wysoko oceniono utworzony w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych ustrój funkcjonowania ogrodnictwa działkowego i potwierdzono poprawność prawną tego aktu. Wszyscy uczestnicy Kongresu deklarowali poparcie dla Związku i wolę obrony ustawy o ROD i praw polskich działkowców zrzeszonych w PZD.

Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych wysoko ocenia ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Organizacja polskich działkowców została członkiem naszego Biura już w 1927 roku. W ostatnich 21 latach, kiedy Związek powrócił w szeregi Międzynarodowego Biura, znacznie przyczynił się do rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Europie, dzieląc się swoimi tradycjami i doświadczeniami. Docenienie polskiego ruchu działkowego w Europie stanowiło podstawę do powołania Prezesa PZD na stanowisko Prezydenta Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w latach 2005-2008.

Dlatego też Międzynarodowe Biuro nie może zrozumieć sytuacji, w jakiej obecnie znalazł się tak zasłużony polski ruch ogrodnictwa działkowego.

Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego władze publiczne nie doceniają Związku, który w czasach polskiego kryzysu lat 1981-1989 zbudował nowe ogrody na powierzchni 14 tysięcy hektarów, co pozwoliło przydzielić 360 tysiącom rodzin działki.

Nie jesteśmy w stanie również zrozumieć, czemu ustawa o ROD, doceniana przez ruch ogrodnictwa działkowego w Europie i przyjęta z zadowoleniem przez działkowców oraz wdrożona w ogrodach, jest poddawana kontroli konstytucyjnej i uznana we wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w całości za niekonstytucyjną.

Nie możemy zrozumieć negowania ustawy, pamiętając, że na II Kongresie PZD spotkała się ona z akceptacją ze strony działkowców, parlamentarzystów i samorządowców.

Międzynarodowe Biuro śledziło przygotowania do uchwalenia ustawy, było zadowolone z jej akceptacji w Sejmie i śledziło wdrażanie jej postanowień. W Europie akt ten jest powszechnie uznawany za jedną z najlepszych ustaw, regulujących ftmkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w danym kraju. Mamy wiedzę, że ustawa uwzględnia wszystkie doświadczenia i tradycje z ponad 110 lat funkcjonowania polskiego ruchu działkowego* .Sankcjonuje prawa działkowców wywalczone na przestrzeni dziesiątków lat. Zawarte w niej rozwiązania, po trudnych latach 1949-1981, zapewniły polskim działkowcom samorządność, samodzielność i demokrację w działaniu oraz własną organizację - Polski Związek Działkowców.

Związek jako masowa społeczna organizacja jest - obok niemieckiego Związku - największą narodową organizacją działkowców w Europie. PZD jest postrzegany jako organizacja sprawna, służąca polskim działkowcom i europejskiemu ruchowi działkowemu.

Dlatego też Międzynarodowe Biuro zwraca się do Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Infrastruktury a także Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego o zajęcie stanowiska, które pozwoli zachować prawa i uprawnienia polskich działkowców, ogrodów t Związku zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Wzywamy również do uznania pozytywnego znaczenia tej ustawy i Związku, dzięki którym w Polsce funkcjonuje prawie 5 tysięcy sprawnie zarządzanych ogrodów, służących niemal milionowi rodzin, dzięki czemu polski ruch działkowy jest powszechnie poważany w Europie.

Międzynarodowe Biuro wyraża głęboką nadzieję, że głos europejskich działkowców zostanie uwzględniony, a wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wycofany. Pozwoli to na dalszy rozwój ruchu działkowego w Polsce z pożytkiem dla miliona rodzin korzystających z działek rodzinnych, dla wszystkich polskich rodzin potrzebujących działki, a także dla społeczności lokalnych, miast i Państwa Polskiego.

Międzynarodowe Biuro, w imieniu całego europejskiego ruch działkowego, udziela Polskiemu Związkowi Działkowców poparcia w walce o zachowanie ustawy o ROD, która gwarantuje prawa polskich działkowców, istnienia ogrodów działkowych oraz prawo do własnej, samorządnej i samodzielnej organizacji.

Z życzliwym pozdrowieniem,

President
Chris Zijdeveld

Chairman
Wilhelm Wohatschek

Secretary General
Malou Weirich

-pismo przesłane zostało również do:
Prezesa Rady Ministrów
Marszałka Sejmu
Marszałka Senatu
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
I Prezesa Sądu Najwyższego
Ministra Infrastruktury

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.