Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Biuletyn II Kongresu PZD - 21.11.2011

Poza dokumentami kongresowymi w „Biuletynie” zamieszczono również informacje na temat przyczyn zwołania Kongresu, referat Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego,wystąpienia uczestników i gości Kongresu a także głosy złożone do protokołu. Przypominamy, że wśród mówców, poza członkami Związku reprezentującymi ogrody z całej Polski, byli m.in.: minister Olgierd Dziekoński reprezentujący Prezydenta RP, Wicepremier Waldemar Pawlak a także reprezentanci najważniejszych partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. W „Biuletynie” znalazły się także wystąpienia gości z zagranicy: Przewodniczącego ZarząduMiędzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu - Wilhelma Wohatschka(Austria) oraz przedstawicieli narodowych związków działkowców m.in.: z Anglii, Niemiec i Słowacji. W publikacji zamieszczono również bogatą galerię zdjęć doskonale obrazujących skalę i podniosły charakter wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Biuletynu”, który w całości jest już dostępny na naszej stronie internetowej (po kliknięciu w link ). Jednocześnie informujemy, że w ramach promocji dorobku II Kongresu PZD zostanie on wysłany do wszystkich ogrodów oraz uczestników Kongresu, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, m in.: Prezydenta RP i Premiera Rządu, posłów VII kadencji a także marszałków województw.

MZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio