Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD „Demeter” - 30.12.2011

Następnie przekazany został stosowną decyzją działkowcom, którzy przez kilkadziesiąt lat inwestując swój majątek, zamienili go na pięknie zagospodarowany ROD. Rozwój miasta i wzrost wartości terenu spowodowały, że po latach spadkobiercy właścicieli, przypomnieli sobie o gruncie. Powołując się na uchybienia urzędników w postępowaniu wywłaszczeniowym uzyskali decyzję o zwrocie gruntu. Oczywiście ani Wojewoda, ani też Minister Infrastruktury, nie poczuwali się do obowiązku, aby jednocześnie wyrównać szkody poniesione przez działkowców. W efekcie majątek działkowców znalazł się na terenie prywatnym.
Podejmowane przez Związek próby polubownego zakończenia sporu nie przyniosły efektu. Złożona przez PZD oferta wykupu nieruchomości za rynkową cenę ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę pozostała bez odpowiedzi. Zamiast tego każdy z działkowców otrzymał pozew o wydanie nieruchomości i zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Zgłaszając żądanie wydania właściciel nie uważał oczywiście za stosowne zaproponować działkowcom odszkodowanie za majątek zainwestowany przez nich na działkach. Co ciekawe, w tym samym okresie doszło do aktów wandalizmu na ogrodzie – „nieznani sprawcy” zaczęli podpalać altany.
 
Czy to już szantaż?
PZD udzielił działkowcom wsparcia w sporach sądowych, jednak przy obecnym stanie prawnym nieruchomości, procesy nie rokowały sukcesu. Dlatego też podejmowano dalsze próby kontaktu z właścicielami gruntu – pozostały bez odpowiedzi. W ostatnim czasie to się zmieniło. Do KR PZD wpłynęło pismo, z którego wynikało, iż nieruchomość ma nowego właściciela.

Po zbadaniu dokumentów okazało się, iż istotnie nabył on grunt i to, co ciekawe, za 1/3 ceny proponowanej przez PZD. Teraz wystąpił z propozycją, iż gruntu zajmowanego przez ROD nie sprzeda, ale może go zamienić na inną nieruchomość PZD. Wskazał nawet na jaką. Problem polega na tym, iż ma ona wartość wielokrotnie wyższą niż teren ROD. Jest więc oczywistym, iż zgoda na zamianę nie była możliwa. Oznaczałaby bowiem działanie na szkodę interesów majątkowych PZD, za co grozi nawet odpowiedzialność karna. Dlatego też Prezydium KR PZD odrzuciło propozycję zamiany. Jednocześnie, ponowiona została oferta wykupu nieruchomości za cenę ustaloną przez biegłego. Związek czeka na odpowiedź, jednak czy się doczeka? Wiele wskazuje bowiem na to, iż w sprawie od samego początku chodziło o to, aby wykorzystując tragiczną sytuację działkowców z ROD „Demeter” przejąć za bezcen nieruchomość należącą do PZD.


BP

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio