Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spalanie na działkach w ROD - 21.02.2012

Takie przypadki nie należą niestety do incydentalnych. Z tego względu media często przedstawiają środowisko działkowe jako grupę, która nie baczy na interesy sąsiadów. Jest to zasadniczo obraz fałszywy, ale opisane wyżej przypadki rzucają negatywne światła na wszystkich działkowców. Dlatego władze Związku potępiają działania tych osób, które nagminnie palą odpady ze swoich działek. Takie zachowanie stwarza liczne niedogodności dla sąsiadujących z ogrodem mieszkańców i nie przysparza działkowcom życzliwości ze strony społeczeństwa. Dlatego też po raz kolejny przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można jednak wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Należy też wiedzieć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad wynikających z regulaminu ROD. W takiej sytuacji działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem.

TT

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.