Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kłamstwa i wprowadzanie w błąd metodami działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu - 21.12.2011

Trwają nieudolne próby zawłaszczenia majątku Polskiego Związku Działkowców przez grupkę kilku desperatów z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w ROD w „Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu. Tym razem próbowano zawłaszczyć urządzenia energii elektrycznej w Ogrodzie. Posiłkując się faktem zarejestrowania przez sąd oddziału Towarzystwa i uzyskania osobowości prawnej rozpoczęli działania mające na celu przejęcie kontroli nad urządzeniami energetycznymi. To ważne dla nich urządzenia, bo nie płacącym za zużytą energię elektryczną kilku członkom Towarzystwa, w tym jej nieformalnemu liderowi Ireneuszowi J. zarząd ROD odłączy! prąd od altany.

Członkowie Towarzystwo pomyśleli, że można temu zaradzić przez podjęcie próby doprowadzenia do rozwiązania przez dostawcę energii ENEA S.A. Poznań umowy zawartej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kwitnąca Dolina. Posiłkując się aktem rejestracji Oddziału Towarzystwa przedstawili zakładowi energetycznemu wniosek o zawarcie umowy „na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby administracyjne Ogrodu Działkowego przy ul. Poznańskiej 56 w Swarzędzu" oraz o rozwiązanie obowiązującej umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej bezterminowo pomiędzy ENEA SA i Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kwitnąca Dolina. Musieli być w rozmowach z urzędnikiem ENEA przekonujący, bo w dniu 4.10.2011r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Towarzystwem i ENEA S.A. w Poznaniu.

W ślad za zawartą umową Towarzystwo wystąpiło do zarządu ROD o natychmiastowe komisyjne przekazanie trafostacji, hydroforni oraz świetlicy działkowej (sic!) a także skrzynek energetycznych z licznikami prądu działkowców.

Przekazane zarządowi ROD żądanie oraz wywieszone na tablicy informacje o przejęciu energetyki spowodowały konieczność zdecydowanego przeciwdziałania tej kolejnej próbie zawłaszczania majątku Polskiego Związku Działkowców. Zarząd ROD przedstaw« dostawcy energii ENEA S.A. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do gruntów, przywołał zapis art. 15 ust 1. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych traktujący o prawie własności urządzeń służących do wspólnego korzystania przez działkowców oraz przedstawił tytuł zarządu ROD do reprezentowania działkowców ogrodu.

Siła przedstawionych dokumentów i faktów spowodowała, że w dniu 17. 10 2011r . ENEA S.A. poinformowała zarząd ROD tym, że umowa o dostawę energii zawarta z zarządem ROD nie została wypowiedziana i obowiązuje na czas nieokreślony do momenty jej wypowiedzenia przez zarząd ROD . Odrębnym pismem ENEA S.A. poinformowała Towarzystwo, że w związku z wprowadzeniem Firmy w błąd co do posiadania tytułu własności ogrodu oraz brakiem wypowiedzenia dotychczasowej umowy przez zarząd ROD, ENEA S.A. odstępuje od zawartej 4.10.2011r. umowy z Towarzystwem. Umowa ta została anulowana, a w mocy pozostaje umowa o dostawy energii z dotychczasowym użytkownikiem tj. Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kwitnąca Dolina.

Podjętą decyzję przez ENEA.S.A. przyjmujemy z satysfakcją, a oburzenie musi budzić metoda działania Towarzystwa opierająca się na kłamstwach i wprowadzaniem w błąd partnerów z którymi prowadzi rozmowy. Kłamstwa i pomówienia, a zwłaszcza przeinaczanie faktów są dla członków Towarzystwa chlebem powszednim. Uzurpując sobie prawo do ROD nie liczą się z wolą większości działkowców i nadal próbują załatwiać swoje partykularne interesy w sposób budzący powszechny sprzeciw. Dostrzegamy jednak postęp w działaniu Towarzystwa. Jeszcze niedawno pewnie spłonęłaby na ogrodzie trafostacja, !wietlica i inne obiekty ogrodu, które „same by się podpaliły.., tak jak altana Prezesa".

 

TZ.

 

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio