Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

30 Lecie Polskiego Związku Działkowców - 7 Dni Gryfina - 22.02.2012

Trzeba sięgnąć do historii. Usamodzielnienie się ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce zapoczątkowała uchwała VIII Plenum Krajowej Rady POD z dn. 6 października 1980 r. Krajowa Rada podjęła decyzję o podjęciu samodzielnej działalności przez ruch działkowy i wyłączenia się spod nadzoru ówczesnej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Był to jak na tamte czasy bardzo odważny krok, gdyż obowiązująca ustawa o POD z 1949 r. podporządkowywała ogrodnictwo działkowe i wszystkie jego struktury organizacyjne związkom zawodowym. W ślad za uchwałą Krajowej Rady podjęte zostały intensywne działania w celu opracowania nowej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. Sejm w dn. 6 maja 1981 r. uchwalił nową ustawę o POD, gwarantującą niezależność ogrodnictwa działkowego zorganizowanego  w Polskim Związku Działkowców. Wypełniając postanowienia nowej ustawy IX Krajowy Zjazd POD, a zarazem i Zjazd PZD właśnie w dn. 28 czerwca 1982 r. uchwalił statut Polskiego Związku Działkowców – Krajową Radę PZD, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. Zjazd i uchwalony przez niego statut PZD usankcjonował działanie organów PZD w ogrodach i na szczeblu wojewódzkim. Dlatego właśnie dzień 28 czerwca 1981 r. uznaje się za powstanie Polskiego Związku Działkowców, a w bieżącym roku obchodzimy w tym dniu Jubileusz 30-lecia PZD.

Autor: Wbl
Źródło: 7 Dni Gryfina

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio