Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Dni Działkowca na opolszczyźnie - 22.10.2011

W programach uroczystości działkowych, oprócz spotkań integracyjnych - festynów, wręczano odznaki związkowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wyróżniającym się działkowcom w pracy na rzecz ogrodu. Z reguły były to imprezy ogrodowe dla działkowców i ich rodzin oraz festyny środowiskowe w których uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych a także okoliczni mieszkańcy. Do tradycji weszły festyny działkowe, gdzie po nabożeństwach w kościele organizowane były wystawy plonów, imprezy dla dzieci, konkursy, zabawy taneczne do późnych godzin nocnych tak jak to miało miejsce m.in. w ROD im. T. Kościuszki w Krapkowicach, im. A. Mickiewicza w Głubczycach, „Brzeg" w Brzegu, „Kopciuszek", „Stokrotka" , „Szaniec", „Działkowiec Op." w Opolu, im. B. Andrzejewskiego w Nysie, „Omex" w Głuchołazach, „Kilińskiego" w Korfantowie, „Jana Kazimierza" w Głogówku.

  Od kilku lat w Oleśnie bawi się całe miasto, tegoroczne obchody Dnia Działkowca w Oleśnie zorganizowały razem dwa ogrody działkowe a mianowicie ROD „Relaks" i ROD im. T. Kościuszki. Obchody dnia działkowca były połączone z jubileuszem 30 - Lecia PZD. Gospodarzem uroczystości był Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks" , który w ubiegłym roku został laureatem konkursu krajowego w kategorii inwestycje w rodzinnym ogrodzie działkowym. Na terenie ogrodu stanął festynowy namiot, była scena na której grała orkiestra dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej z Borek Małych, na maszt uroczyście wciągnięto flagę państwową przy akompaniamencie hymnu narodowego. Największą atrakcją uroczystości był ogromny tort z czekoladowym nadrukiem 30 lat PZD i logiem związkowym, do pokrojenia którego poproszono Prezesa OZO Panią Antoninę Boroń oraz Burmistrza Olesna Pana Sylwestra Lewickiego. Burmistrz Olesna Pan Sylwester Lewicki odznaczony został przez KR PZD odznaką „Za Zasługi dla PZD". Do rana bawiło się 160 osób przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

  Wiele mniejszych ogrodów również świętowało uroczyście obchody 30-Lecia PZD połączone ze świętem plonów m.in. ROD „Aster" w Opolu. W uroczystości wzięła udział Radna Miasta Opola Pani Małgorzata Sekuła. Z okazji 30-Lecia PZD założyciel ogrodu - I Prezes ROD Pan Adam Stochandel zasadził drzewko jubileuszowe. Jedną z atrakcji festynu był coroczny konkurs pt. „Aranżacje ogrodowe" dla laureatów ufundowano nagrody w postaci rzeźb ogrodowych. Festyn ogrodowy był okazją do wspólnej zabawy do późnych godzin, wśród wspaniałej biesiadnej muzyki, grillowanych potraw, działkowcy mieli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń.

  W roku 2011 z okazji Jubileuszu „30-Lecia" PZD obchody „Dnia Działkowca" w wielu ogrodach miały charakter uroczysty, honorowano członków PZD dyplomami, odznaczeniami związkowymi, nagrodami rzeczowymi. Omawiano aktualna sytuację w Związku, następowała konsolidacja działkowców w obronie ustawy o ROD. Omawiano i dyskutowano
przygotowaniach II Kongresu PZD i „Apelu" KR PZD dot. wyborów parlamentarnych.

  Podczas tegorocznych obchodów „Dnia Działkowca" 2 Ogrody obchodziły swoje jubileusze związane z 30-Leciem PZD, są to:
- ROD „Oaza" w Opolu obchodził 30-Lecie,
- ROD „Winów" w Górkach obchodził 30-Lecie,
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli liczni goście, przedstawiciele organów samorządowych i członkowie władz okręgowych. Były upominki, kwiaty, dyplomy. Gromkimi brawami dziękowano prezesowi Krajowej Rady PZD za ufundowane piękne puchary Jubileuszowe i dyplomy gratulacyjne oraz Okręgowemu Zarządowi Opolskiemu za biblioteczki działkowe zawierające po około 30 egzemplarzy wydawnictw fachowych PZD.
  W wielu innych ogrodach świętowano Dzień Działkowca według przyjętych tradycji, możliwości lokalowych i zasobów finansowych. Wszędzie były poczęstunki, grochówka, bigos, kiełbaski i domowe wypieki.
Przedstawiciele OZO i Prezesi ROD informowali działkowców o aktualnej sytuacji w PZD, wskazywali na potrzebę wypowiadania się przez działkowców
zarządy ogrodów w obronie ustawy o ROD i do słania stanowisk do najwyższych władz Państwowych i Trybunału Konstytucyjnego o zachowanie w obecnym stanie prawnym ustawy o ogrodach działkowych i Związku. 
Krytykowano wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP ustawy o ROD. Odnotowaliśmy generalne poparcie dla Związku, dla Krajowej Rady - za skuteczną i twardą obronę naszych praw, za duże zaangażowanie oraz za bieżące aktualne informacje przekazywane wszystkim strukturom naszego Związku.


  Reasumując należy stwierdzić, że obchody Dnia Działkowca w roku 2011 miały charakter uroczysty, połączone były z podsumowaniem konkursów ogrodowych, wręczane były odznaki Związkowe i nagrody rzeczowe. W większości ogrodów z organizowanych wystaw plonów - owoce i warzywa przeznaczano do domów dziecka lub szpitali.
  Obchody „Dnia Działkowca' w ogrodach działkowych województwa opolskiego należy uznać za bardzo udane, które uzyskały akcept społeczny danego środowiska i uznanie władz samorządowych.
Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu w dniu 26 sierpnia 201 lr. uroczystym podsumowaniem wyników prowadzonych konkursów zainaugurował okręgowe obchody „Dnia Działkowca" na Opolszczyźnie.
W konkursie o tytuł „ROD roku 2011" udział wzięło 10 ogrodów - pierwsze miejsce uzyskał ROD „Chabry" w Opolu, drugie miejsce ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie, trzecie miejsce ROD „Synteza" w K - Koźlu. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, puchary oraz dyplomy uznania.
  O tytuł najpiękniejszej działki w konkursie wzięło udział 20 członków PZD - tytuł wzorowej działki roku 2011 uzyskała działka Pani Anna Brzozy z ROD „Chabry" w Opolu, drugie miejsce zajęła działka Pana Edwarda Biniek z ROD „Dąbrowskiego" w Nysie, trzecie miejsce zajęła działka Pana Andrzeja Kowalskiego z ROD „Komprachcice" w Komprachcicach. Trzech pierwszych laureatów konkursu otrzymało grille elektryczne, suszarki do warzyw i owoców, kwasomierze, dyplomy uznania oraz albumy książkowe wydawnictwa „działkowiec". Natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali grille elektryczne i dyplomy uznania.
  W uroczystych obchodach okręgowego „Dnia Działkowca" wzięli udział Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Garbowski oraz Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Pan Sylwester Chęciński.

 

  Prezes
  Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
  w Opolu

  mgr Antonina Boroń

 

Opole, październik 2011r.


 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio