Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie - 22.10.2011


Głównym celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących w zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych.
Naradę otworzył prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki, który na wstępie podkreślił znaczenie II Kongresu PZD, słuszność jego zwołania oraz fakt, że Kongres spełnił stawiane przed nim zadania.
W tematyce związkowej narady poruszone zostały sprawy dotyczące szkoleń kandydackich oraz praktyka w działalności instruktora etatowego i społecznej służby instruktorskiej.  W tematach tych wypowiadali się wybrani instruktorzy etatowi OZ, w tym przedstawiciele niektórych okręgów, dzieląc się własnym doświadczeniem, w oparciu o posiadaną  wiedzę, praktykę i organizację pracy w okręgu. Wypowiedzi  dotyczyły głównie realizacji szkoleń i instruktażu na potrzeby działkowców i nowych członków Związku, przyjętych w Okręgu zasad organizacji pracy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD, sposobów utrzymywania kontaktów pomiędzy OZ, a instruktorami i częstotliwości tych kontaktów, stawianych zadań instruktorom społecznym i sposobu przyjmowania sprawozdań z ich wykonania,  organizowanych narad i szkoleń dla instruktorów Społecznej Służby w bieżącym roku, zasad utrzymywania współpracy instruktora etatowego z instruktorami ogrodowymi powoływanymi przez zarządy ROD, sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem i modernizacją ROD i działek oraz rozpowszechniania literatury związkowej.
W dalszej części narady przedstawiony został temat zagospodarowania i modernizacji działek rodzinnych na przykładzie gotowych projektów działek, które zostaną opublikowane w dwóch pozycjach książkowych wydanych w najbliższym czasie przez Krajową Radę PZD. W sumie zaprezentowanych zostało 10 różnych typów działek przez 4 autorów: mgr arch. krajobrazu Ewę Taczanowską, mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszkę Waszak, mgr inż. arch. krajobrazu Ewelinę Boniewską, instruktor ds. ogrodniczych w KR PZD, mgr inż. arch. krajobrazu Dominika Taraskę. Temat spotkał się z ogólnym zainteresowaniem uczestników narady.
Następnie przedstawiciele „działkowca” przedstawili nowości wydawnicze, dystrybucję oraz znaczenie wydawnictwa w upowszechnianiu wiedzy ogrodniczej.
Oddzielny blok tematyczny stanowiły tematy typowo ogrodnicze, tj. rośliny iglaste na działce, które omówił  dr Adam Marosz z  Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w  Skierniewicach oraz temat poświęcony ochronie roślin na działkach dr Hanny Legutowskej z  SGGW.
Narada była bardzo pracowita dla wszystkich jej uczestników, pobudziła do aktywnego udziału umożliwiając wymianę doświadczeń, omówienia najlepszych metod szkoleń kandydackich oraz ocenę dotychczasowej działalności SSI oraz propozycji co do usprawnienia pracy tej służby w przyszłości.

EB

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio