Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 14 października 2011 roku w Warszawie. - 14.10.2011

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 października 2011 roku odbyła w Warszawie kolejne, planowane posiedzenie w pełnym składzie.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała omówienia:
-  wyników przeprowadzonych kontroli,
- rozpoznała odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD „Pod Grzybem” w Świdnicy od Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdrój,
- konspekt sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD za kadencję 2007-2011 na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
- założenia do wytycznych do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2012 rok, oraz tezy KKR do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2011 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ PZD na 2012 rok,
-  założenia do Planu Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na 2012 rok,
- skargi wpływające do Krajowej Komisji oraz pisma o przeprowadzenie kontroli w ROD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała oceny II Kongresu PZD i podjęła Uchwałę Nr 6 /2011 w sprawie zadań dla pionu rewizyjnego Polskiego Związku Działkowców.
Ponadto członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD skierowali list do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Stanisława Dąbrowskiego, w którym zwrócili się z prośbą o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego złożonych wniosków przez swego poprzednika.  Pod listem podpisali się wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.
Kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD postanowiono odbyć w pierwszej połowie listopada 2011 roku, celem zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w okresie mijającej kadencji.


  Przewodnicząca 
  Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
  Maria Fojt


 

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio