Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IX Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców - 22.02.2012

IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Zjazd odbędzie się w Warszawie.  Przypominamy, że VIII Krajowy Zjazd odbył się 8 – 9 grudnia 2007 r., a więc IX Zjazd odbędzie w wyznaczonym przez statut terminie.

Okręgowe zjazdy delegatów, które odbywały się od połowy czerwca do końca września br. wybrały 460 delegatów na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
Krajowy Zjazd Delegatów PZD jest najwyższym organem Polskiego Związku Działkowców, do zadań którego należy: zatwierdzenie sprawozdań za okres kadencji z działalności Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej; podjęcie decyzji, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w sprawie absolutorium dla Krajowej Rady PZD; uchwalenie programu działania Związku na następną kadencję; ustalenie liczby i dokonanie wyboru Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej, a także uchwalenie ewentualnych zmian w statucie PZD, lub uchwalenie nowego statutu. Do Krajowego Zjazdu Delegatów należy również rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał.

MP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.