Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców - 22.02.2012

W posiedzeniu Krajowej Rady uczestniczyły w pełnych składach Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza. Podczas wspólnego posiedzenia dokonano oceny przebiegu i wyników II Kongresu PZD. Uczestnicy posiedzenia zgodnie podkreślili sprawną organizację Kongresu, ale przede wszystkim postawę i zaangażowanie 4000 działkowców reprezentujących ogrody działkowe z terenu całego kraju wyrażającą się w jedności celów i zdecydowanej woli walki o nienaruszalność ustawy o ROD. Podkreślono szczególny wydźwięk dużej obecności polityków i samorządowców na Kongresie, a także czynny udział delegacji zagranicznych: Międzynarodowego Biura w Luksemburgu i reprezentujących związki działkowców z Anglii, Czech, Niemiec i Słowacji.
Krajowa Rada, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza podjęły wspólne stanowisko w sprawie oceny II Kongresu PZD, w którym stwierdziły, że przebieg II Kongresu PZD, treść dokumentów przyjętych w jego trakcie oraz skutek, w postaci promocji idei i pozytywnego wizerunku ruchu ogrodnictwa działkowego zorganizowanego w PZD, w pełni uzasadniają, iż decyzja o jego zwołaniu była słuszna, a sam Kongres spełnił stawiane przed nim zadania.
Krajowa Rada przyjęła następnie uchwałę w sprawie zadań dla struktur PZD wynikających z dokumentów przyjętych na II Kongresie, w której sprecyzowała zadania dla Prezydium KR PZD, okręgowych zarządów i zarządów ROD w celu propagowania i wdrażania wśród działkowców, struktur Związku, a także społeczności lokalnej dorobku II Kongresu.
Krajowa Rada podjęła decyzję o zwołaniu IX Krajowego Zjazdu Delegatów, a także powołała komisję ds. statutu PZD.
Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie propagowania idei i wartości ogrodnictwa działkowego, w której stwierdziła, że niezbędne jest usprawnienie działań dotyczących rozpowszechniania wiedzy o pozytywnym znaczeniu dla rodzinnych ogrodów działkowych i społeczności lokalnych. Krajowa Rada określiła zadania w tym zakresie dla okręgowych zarządów PZD.

MP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.