Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku do Posłów na Sejm RP i Senatorów wybranych w Okręgu Wyborczym nr 25 i 26. - 12.10.2011

Gdańsk, dnia 12.10.2011r.

OZ PZD w Gdańsku 


 Szanowna Pani/Pan
  Poseł na Sejm RP 
  Senator
 wybrany w Okręgu Wyborczym nr 25 i 26


W związku z ogłoszonymi przez Państwową Komisję Wyborczą wynikami wyborów parlamentarnych, w imieniu 53 tysięcy rodzin działkowych użytkujących od dziesięcioleci swoje działki w 247 Rodzinnych Ogrodach Działkowych naszego Okręgu Gdańskiego, składamy gratulacje w związku z powierzonym mandatem pełnienia zaszczytnej funkcji Posła na Sejm RP.
Wyrażamy przekonanie, że działalność parlamentarna Pań i Panów Posłów oraz Senatorów będzie z korzyścią i pożytkiem prowadzona również dla dobra członków naszej społecznej, pozarządowej organizacji Polskiego Związku Działkowców, będących pełnoprawnymi Obywatelami naszej Ojczyzny.
Liczymy na wspieranie naszych działań zmierzających do obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku i ruchu ogrodnictwa działkowego, którego tradycja na ziemiach polskich liczy sobie już 114 lat.

 

 Z działkowym pozdrowieniem

  Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD Czesław Smoczyński
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
Bogusław Dąbrowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD
Józef Pisarski

Otrzymują Posłowie na Sejm RP: Tadeusz Aziewicz, Dorota Arciszewska- Mielewczyk, Piotr Bauć, Robert Biedroń, Marek Biernacki, Leszek Blanik, Jerzy Borowczak, Jerzy Budnik, Anna Fotyga, Iwona Guzowska, Katarzyna Hall, Teresa Hoppe, Andrzej Jaworski, Krystyna Kłosin, Zbigniew Konwiński, Jerzy Kozdroń, Stanisław Lamczyk, Maciej Łopiński, Leszek Miller; Sławomir Neumann, Sławomir Nowak, Kazimierz Plocke, Agnieszka Pomaska, Jarosław Sellin, Jolanta Szczypińska, Janusz Sniadek.

Senatorowie: Bogdan Borusewicz, Leszek Czarnobaj, Andrzej Grzyb, Kazimierz Kleina, Edmund Wittbrodt, Roman Zaborowski.

Do wiadomości przekazujemy Prezesowi Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Eugeniuszowi Kondrackiemu

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio